Bokslut mars

Det blev en tämligen normal marsmånad. Antalet ingripande blev 23 och bland dem märks en tidig gräsandskull, två ”järnvägssvanar”, en fjällvråk, två ormvråkar och två sparvhökar. Tyvärr var majoriteten av fåglarna svårt skadade och några misstänktes också vara drabbade av fågelinfluensa. Antalet frisläppta blev därför bara sex. Däribland finner vi fiskmåsen från Lomma – den som satt fast i linor på ett paviljongtak. För er som minns gråtruten med plastlocket runt näbbet (från facebook) kan vi nämna att samtalen om denna upphörde efter några dagar. Troligen lyckades truten befria sig själv. Vi fick inte tag i den trots flera försök. Nu går vi in i en mer hektisk period och den kommer att pågå till och med september ungefär. Vi ska göra så gott vi kan denna sommar också.

Foto: En av ”järnvägssvanarna”.

Foto: En av ”järnvägssvanarna”.

Share

Bokslut februari

Vintermånaderna är normalt den mest lågintensiva perioden och vi har aldrig haft fler än 20 uppdrag i februari. I år blev det precis 20 insatser igen och det handlade mest om gråtrutar och ormvråkar – 4 av den förra och 5 av den senare. Tyvärr handlade det mest om svårt sargade eller sjuka fåglar och uppklarningsprocenten blev därefter. En av ormvråkarna blev konstaterad med fågelinfluensa och troligen har även några av de andra haft åkomman, kanske duvhöken också – den som kom in i söndags och som fortfarande lever. Det trevligaste minnet från månaden är hornugglan som vi kunde släppa samma dag som den kom in.

Uggla

Hornuggla

Share

Bokslut januari

Månaden förlöpte utan allvarliga vinterperioder och det var sannolikt orsak till att antalet ingripande blev förhållandevis få. Sju av de totalt 24 fallen handlade om nödlandade knölsvanar och därtill kommer ett antal telefonsamtal om misstänkt fastfrusna svanar. Det låg ju trots allt is på sjöar och dammar under delar av månaden. Dessa larm är som regel falska och vi gör inget åt dem. Flera av månadens fall har vi berättat om på Facebook, bland annat om hornugglan som vi lyckades kurera. Sämre gick det för en kattuggla från Eslöv som hade en skada på halskotpelaren. Nio av de 24 lyckades vi klara, bland annat fem svanar. Det ligger inom ramen för det normala.

Hornugglan

Hornugglan släpps.

Share

Bokslut december och 2016

December blev ganska lugn, men med 25 ingripande ändå den mest händelserika decembermånaden under våra 20 år. Trevligast var att vi klarade den tornfalk som satt instängd i en hel vecka utan mat. Ytterligare sju av de 25 fåglarna kunde släppas fria. Mindre trevligt var att ormvråken från nyårsafton låg död dagen efter. Vi trodde på den. Nu kommer den att skickas för obduktion.

Totalt gjorde vi 494 ingripande under 2016 omfattande 575 fåglar. Av dessa kunde 235 släppas fria (41 %). Vi besvarade 2238 telefonsamtal under året och det är mer än något år tidigare. Detsamma gäller antal ingripande och antal fåglar.

DE

Tornfalken

Share

Bokslut november

November månad var som vanligt ganska händelsefattig. Men det blev 25 ingripande vilket är några fler än vanligt. Tyvärr handlade det mest om svårt skadade individer och omedelbara avlivningar. Bland dem som vi kunde återbörda till frihet märks en av vardera bläsand, knölsvan, gråtrut, morkulla, kaja och domherre. Vi räknar också med att två av månadens tre omrvråkar kommer att släppas. Totalt är vi uppe i 470 ingripande under 2016.

Den vårdade kajan – en 19-åring!

Den vårdade kajan – en 19-åring!

Share