Bokslut februari

Vintermånaderna är normalt den mest lågintensiva perioden och vi har aldrig haft fler än 20 uppdrag i februari. I år blev det precis 20 insatser igen och det handlade mest om gråtrutar och ormvråkar – 4 av den förra och 5 av den senare. Tyvärr handlade det mest om svårt sargade eller sjuka fåglar och uppklarningsprocenten blev därefter. En av ormvråkarna blev konstaterad med fågelinfluensa och troligen har även några av de andra haft åkomman, kanske duvhöken också – den som kom in i söndags och som fortfarande lever. Det trevligaste minnet från månaden är hornugglan som vi kunde släppa samma dag som den kom in.

Uggla

Hornuggla

Share

Bokslut januari

Månaden förlöpte utan allvarliga vinterperioder och det var sannolikt orsak till att antalet ingripande blev förhållandevis få. Sju av de totalt 24 fallen handlade om nödlandade knölsvanar och därtill kommer ett antal telefonsamtal om misstänkt fastfrusna svanar. Det låg ju trots allt is på sjöar och dammar under delar av månaden. Dessa larm är som regel falska och vi gör inget åt dem. Flera av månadens fall har vi berättat om på Facebook, bland annat om hornugglan som vi lyckades kurera. Sämre gick det för en kattuggla från Eslöv som hade en skada på halskotpelaren. Nio av de 24 lyckades vi klara, bland annat fem svanar. Det ligger inom ramen för det normala.

Hornugglan

Hornugglan släpps.

Share

Bokslut december och 2016

December blev ganska lugn, men med 25 ingripande ändå den mest händelserika decembermånaden under våra 20 år. Trevligast var att vi klarade den tornfalk som satt instängd i en hel vecka utan mat. Ytterligare sju av de 25 fåglarna kunde släppas fria. Mindre trevligt var att ormvråken från nyårsafton låg död dagen efter. Vi trodde på den. Nu kommer den att skickas för obduktion.

Totalt gjorde vi 494 ingripande under 2016 omfattande 575 fåglar. Av dessa kunde 235 släppas fria (41 %). Vi besvarade 2238 telefonsamtal under året och det är mer än något år tidigare. Detsamma gäller antal ingripande och antal fåglar.

DE

Tornfalken

Share

Bokslut november

November månad var som vanligt ganska händelsefattig. Men det blev 25 ingripande vilket är några fler än vanligt. Tyvärr handlade det mest om svårt skadade individer och omedelbara avlivningar. Bland dem som vi kunde återbörda till frihet märks en av vardera bläsand, knölsvan, gråtrut, morkulla, kaja och domherre. Vi räknar också med att två av månadens tre omrvråkar kommer att släppas. Totalt är vi uppe i 470 ingripande under 2016.

Den vårdade kajan – en 19-åring!

Den vårdade kajan – en 19-åring!

Share

Bokslut oktober

Det blev en ganska normal oktobermånad vad gäller antalet patienter – 32 stycken. Däremot var artsammansättningen inte helt normal. Det blev till exempel inga sparvhökar och bara två ugglor. Men inte vilka ugglor som helst utan två hökugglor – en art som vi tidigare bara stött på en gång under våra 20 år. Två arter dominerade totalt och det var ringduva och morkulla med elva resp. åtta fall. De flesta duvorna var drabbade av gul-knopp och av morkullorna kunde bara två leva vidare. Månades sista fall – en vigg – tillhör inte heller de vanligare för oss. Senast vi hade en vigg i vård var 2005. Hur det går för den nu aktuella kan följas på Facebook.

Hökugglan

Hökuggla

Share