Alla inlägg av admin

Bokslut augusti

Månaden blev ganska normal och slutade på 69 insatser. Det var en bit ifrån fjorårets 93 insatser, men 2018 var också ett synnerligen udda år med många rekordmånader. Som väntat avtog fiskmåsfallen medan samtal och insatser rörande skadade duvor ökade markant. Vi hämtade 22 ringduvor varav fem kunde släppas fria. Det är faktiskt ett hyfsat bra resultat om man ser till skadebilderna. Fönsterkraschade sparvhökar eller sparvhökar inkomna i lokaler är vanliga augustifall och vi har haft fem sådana. Fyra av dessa slutade lyckligt för hökarna. Bland udda arter märks en fönsterslagen gök (som dog) och en bivråk med icke fungerande ben. Den senare vårdades över månadsskiftet.

Bivråken med dåliga ben.

Bivråken med dåliga ben.

Share

Bokslut juli

Juli är traditionellt årets jobbigaste månad och så blev det i år också. Totalt gjorde vi 97 insatser och besvarade 439 telefonsamtal. Men månaden var ändå mildare än fjorårets bautabrutala juli. En art dominerade helt denna månad, nämligen fiskmåsen. Hela 60 av insatserna handlade om just fiskmåsar och i huvudsak gällde det skadade ungar. Mot slutet av månaden klingade fiskmåsfallen av. Men då började duvorna istället höra av sig i ökad omfattning. Ingen rast och ro! Några udda arter blev det i juli och här kan nämnas en knölsvansunge, en röd glada och två tornfalkar.

Foto: Svanungen tillbringar sin dagar tillsammans med gräsandsungar.

Foto: Svanungen tillbringar sin dagar tillsammans med gräsandsungar.

Share

Bokslut juni

Månaden var mycket jobbig men ändå aningen mildare än juni 2018. I år blev det 87 insatser och i 40 av fallen handlade det om fiskmåsar. Elva av dessa fick eller får ett fortsatt liv (flera fall handlar om ungar som just nu föds upp). Men alltför många adulta och häckande fiskmåsar var alltför skadade för att kunna räddas. Det handlar om trafikskador och i förlängningen -dödlighet. Månaden innehöll inga ovanligare arter, främst i den kategorin var en tidigt född tornfalksunge som nu är släppt fri. Vi blev också inblandade i två trista fall av förmodad förgiftning av fåglar – ett i Malmö och ett i Bjärred. Främst var det kajor som hade drabbats.

Vingskadad fiskmås. En alltför vanlig syn under sommarmånaderna.

Vingskadad fiskmås. En alltför vanlig syn under sommarmånaderna.

Share

Bokslut maj

Trots att månaden kändes ganska lugn blev det 52 utryckningar vilket är fler än under tidigare majmånader. Fiskmåsarna dominerade stort med 19 insatser. Vi kunde släppa fem av dem fria igen vilket är en bättre procentandel än vanligt. Skadorna är ofta brutala. Bland ovanligare arter märktes röd glada, ormvråk och fisktärna – alla tyvärr med negativ utgång. Annars handlade det mest om vanliga arter såsom knölsvan, gräsand, ringduva och kråkfåglar. Under de sista dagarna i månaden började samtalen om ungar, inte minst fiskmåsungar, att komma i strid ström. Vi svara som regel på alla samtal men när det gäller ungar blir det som regel endast rådgivning. Några ungar blir det dock och på fotot ses de 17 andungarna som förlorade sin moder i en trafikolycka.

Andungar

Andungarna

Share

Bokslut april

Årets aprilmånad blev betydligt lugnare än fjorårets. Nu slutade månaden på 31 insatser och fallen dominerades stort av fiskmås (11 insatser) och gräsand (5 insatser). Samtliga fiskmåsar var trafikskadade och minst tio av dem slutade på den negativa sidan i statistiken. En finns kvar i vård. Månaden var helt befriad från udda arter och det finns inte så mycket intressant att berätta. Den individ vi gillade bäst var den ringmärkta 19-åriga kajan som kom in med dålig balans. Frånsett balansproblemen var kajan i förvånansvärt gott skick för sin ålder. Den var också vitflammig i fjäderdräkten, ett fenomen som vi tror har med ålder att göra. Kajan släpptes i sitt hemområde efter två veckor hos oss.

Den 19-åriga vitflammiga kajan.

Den 19-åriga vitflammiga kajan.

Share