Alla inlägg av admin

Bokslut maj

Månaden blev förhållandevis lugn och antalet insatser inskränkte sig till 34. Det är mindre än normalt i maj. Vi hanterade de sista fallen av influensadrabbade vitkindade gäss i början av månaden, men efter den 5e har fallen uteblivit. Vi kan därmed sätta punkt för denna trista period. Bland trevliga och lyckade fall märks en röd glada, en skäggdopping samt årets första gräsandskull (12 ungar) som räddades av en privatperson. Modern var trafikdödad. På den trista sidan finns hela 14 vingskadade äldre fiskmåsar. De är förmodligen påkörda allihop och tyvärr också avlivade. Skadorna är som regel brutala på påkörda fiskmåsar. Samtalen om fågelungar började också trilla in i slutet av månaden, men här vet vi att det blir etter värre i juni. Den månaden är en utmaning för telefonansvarig!

Foto: Gräsandskullen tre veckor gammal.

Foto: Gräsandskullen tre veckor gammal.

Share

Bokslut april

Efter tre månader med ovanligt mycket att göra blev april ovanligt lugn. Fågelinfluensan som orsakat så mycket jobb ebbade så sakteliga ut och det senaste fallet hade vi 19 april. Nu kan vi nog lägga denna influensa till handlingarna. Bland trevligare uppdrag märks en nödlandad ejder och en i ett fotbollsmål intrasslad kattuggla. Båda dess kunde släppas fria samma dag. På minussidan märks flera fiskmåsar och ringduvor. Årstiden vi går in i kommer tyvärr att ge åtskilliga fler fall av dessa arter – inte minst på grund av trafiken. En ringduva hade fastnat i ett träd via en fiskelina om benet. Efter mycket jobb fick vi ner den, men då tvingades vi dessvärre till ett snabbt beslut om avlivning – benet var helt ödelagt. Vi har också fått många samtal om benskadade gräsänder, främst från Malmö. Dessa skador är som regel av äldre datum och därmed omöjliga att fixa till. Änderna får helt enkelt leva med sina handikapp och vi kör sällan på dessa uppdrag.

Foto: Ringduvan som fastnade i trädet p.g.a. fiskelina om benet.

Foto: Ringduvan som fastnade i trädet p.g.a. fiskelina om benet.

Share

Bokslut mars

Mars blev liksom januari och februari ovanligt händelserik. Vi ryckte ut på 48 uppdrag och hanterade 49 fåglar. Därtill hämtade vi en hel del döda fåglar, framförallt gäss, och det var givetvis fågelinfluensan som gjorde månaden hektisk. Till skillnad från februari var andelen lyckade fall nöjaktigt hög. Bland de 16 lyckade fallen finner vi bl.a. fyra morkullor, fyra måsfåglar, två svanar, en ejder och en skäggdopping. De fyra sistnämnda var sådana som nödlandat i fel miljöer och där transport till öppet vatten var vår enda, men ack så viktiga, åtgärd.

Foton: Sångsvanen landade i en trädgård i Löddesnäs...

Foton: Sångsvanen landade i en trädgård i Löddesnäs…

... och knölsvanen i stadsmiljö i Lund.

… och knölsvanen i stadsmiljö i Lund.

Share

Bokslut februari

Det blev en ovanligt intensiv och därtill trist februari. Vi gjorde 41 insatser under månaden vilket är betydligt fler än under någon annan februarimånad. Orsaken till många av fallen var dels den pågående fågelinfluensan, dels den vintriga inledningen. Vi fick alltså hämta åtskilliga sjuka fåglar, bl.a. sex vitkindade gäss, och för dem var det bara avlivning som gällde. Fyra ormvråkar misstänks också ha varit sjuka och samtliga dog. Under den kalla perioden hanterade vi svältoffer av bl.a. två gråhägrar, en kricka, flera svanar och två morkullor. Samtliga dessa dog strax efter omhändertagandet. Vi vill nu glömma denna trista månad och ser fram emot en ljusare marsmånad.

En av ormvråkarna, en äldre mycket svag individ, som inte klarade sig. Det djupt bruna ögat avslöjar att det inte är en yngre fågel.

En av ormvråkarna, en äldre mycket svag individ, som inte klarade sig. Det djupt bruna ögat avslöjar att det inte är en yngre fågel.

Share

Bokslut januari

Så var årets första månad till ända. Normalt har vi 15-25 uppdrag under en januarimånad och som mest hade vi tidigare 30 (2016). I år blev det 39 uppdrag och det är mer än vad vi hade under hela januari och februari 2020. En art som bidrog starkt till detta, och på ett trist sätt, var vitkindad gås. Det grasserar ju fågelinfluensa i flockarna och vi hämtade nio sådana under månaden. För att minska risken för spridning blev det också nio avlivningar. Knölsvanarna sattes i rörelse under vinterperioden sist i januari och det blev fem fall med svanar inblandade. Tre slutade lyckligt. Trevliga inslag var lyckade fall med tornfalk, ormvråk, smådopping och kungsfiskare.

Foto: Släpp av ormvråk. Foto Anders

Foto: Släpp av ormvråk. Foto Anders

Share