Bokslut april

Månaden dominerades av fall gällande knölsvan, gräsand, fiskmås och stadsduva. Tillsammans stod dessa fyra arter för 27 av totalt 43 insatser. De nio fiskmåsarna var samtliga rena avlivningsfall och detsamma gällde fem stadsduvor. Malmös bestånd av stadsduvor har varit drabbade av ett virus och för att hindra spridning vårdas inte dessa under pågående epidemi. Bättre lyckades vi med svanar och gräsänder och vi minns särskilt svanen som landade på järnvägen vid Lomma. En annan lyckad insats gällde en nödlandad ejder – även denna i Lomma. Och så minns vi ringduvan som lyckats bli inlåst på häktet i Malmö. Den befriade vi!

Foto: Ejderhonan några sekunder före frisläppningen.

Foto: Ejderhonan några sekunder före frisläppningen.

Share

Bokslut mars

Mars brukar vara en ganska lugn månad. Men ”tack vare” virussjuka stadsduvor, vintervilsna morkullor och ovanligt många svultna ormvråkar fick vi rycka ut hela 45 gånger denna marsmånad. Det ska jämföras med att vi under 21 tidigare marsmånader aldrig agerat i mer än 30 fall. Tyvärr handlade det i år om många avlivningar eller insomningar, bland annat alla stadsduvorna och sex av sju ormvråkar (fem är skickade till SVA). I tio fall kunde vi släppa friska individer. Det handlade om tre morkullor, två knölsvanar och en av vardera ormvråk, gråtrut, fiskmås, hornuggla och råka. En nyligen inlämnad blåmes har vi ännu inte facit för.

Foto: En av månadens åtta morkullor. Och en av tre som klarade sig!

Foto: En av månadens åtta morkullor. Och en av tre som klarade sig!

Share

Bokslut februari 2018

Vi upplevde månaden som lugn, men när vi summerade visade den sig vara den intensivaste hittills. Det blev 27 bokförda insatser och då räknas inte stadsduvan nere på Triangelstationen i Malmö. Den fångades visserligen genom vår hjälp och med vår fälla, men vi lade aldrig vår hand på fågeln. Det krävs för att det ska bli ett bokfört fall. Duvan släpptes fri av personal på stationen. Tyvärr var flertalet av februarifallen av den trista sorten, men den näst sista, en skarv insnärjd i fiskelina och krokar, blev ett av våra lyckade fall. Det kändes bra. Bland andra på den positiva sidan märks två knölsvanar, två gråtrutar, en gräsand och en lyckad adoption av upphittade kanariefåglar.

Skarven efter bortrensning av diverse fiskedon.

Skarven efter bortrensning av diverse fiskedon.

Share

Bokslut januari 2018

Månaden var mycket lugn, åtminstone kändes det så. Men det blev 22 insatser plus flera besök gällande en stadsduva på Triangelns station (som ligger underjordiskt). Detta fångstprojekt pågår! Snittet för våra 22 januarisäsonger ligger på 15 insatser. Från denna januari minns vi naturligtvis främst den sorgliga historien med pilgrimsfalken som fick avlivas. Detta öde delade den tyvärr med flertalet av de andra olycksoffren – det handlade mest om omedelbara avlivningar. Men en av vardera knölsvan, sothöna, fiskmås, björktrast, kaja och skata kunde leva vidare efter vård alternativt transport efter nödlandningar eller instängdhet.

Den fotskadade pilgrimsfalken på balkongen.

Den fotskadade pilgrimsfalken på balkongen.

Share

Bokslut december och 2017

Den lugna och fågelfattiga hösten satte sin prägel på december också. Under månaden agerade vi i 23 fall och tio av dessa gällde duvor. Två svanar räddades och bland andra positiva insatser märks en hornuggla och en storskarv. Under hela 2017 bokfördes 515 insatser och därtill ska läggas 179 utryckningar som inte resulterade i något omhändertagande. Ibland handlade det om redan döda fåglar och ibland om sådana som inte kunde fångas eller rent av var försvunna. Den absolut vanligaste fågeln i verksamheten var som vanligt fiskmåsen. Vi hanterade 146 sådana under året och av dem gick bara 27 att rädda. Vi minns och gläds istället över de totalt 193 fåglar vi kunde släppa efter lyckad vård.

Foto: En av årets tre räddade hornugglor.

Foto: En av årets tre räddade hornugglor.

Share