Bokslut december och 2017

Den lugna och fågelfattiga hösten satte sin prägel på december också. Under månaden agerade vi i 23 fall och tio av dessa gällde duvor. Två svanar räddades och bland andra positiva insatser märks en hornuggla och en storskarv. Under hela 2017 bokfördes 515 insatser och därtill ska läggas 179 utryckningar som inte resulterade i något omhändertagande. Ibland handlade det om redan döda fåglar och ibland om sådana som inte kunde fångas eller rent av var försvunna. Den absolut vanligaste fågeln i verksamheten var som vanligt fiskmåsen. Vi hanterade 146 sådana under året och av dem gick bara 27 att rädda. Vi minns och gläds istället över de totalt 193 fåglar vi kunde släppa efter lyckad vård.

Foto: En av årets tre räddade hornugglor.

Foto: En av årets tre räddade hornugglor.

Share

Bokslut november

Med blott 16 insatser blev november en ovanligt lugn månad. Mest handlade det om vanliga arter och tyvärr också om många hopplösa fall. Men tre individer sticker ut, det vill säga är ovanliga i vår verksamhet. Det gäller en av vardera vattenrall, sillgrissla och kungsfiskare. Sillgrisslan dog redan under hemtransport men de två andra klarade vi att rädda. Lugnet under månaden har vi tacksamt tagit emot eftersom vi flyttat vår anläggning till annan plats inom SYSAVs område. Verksamheten har fungerat under tiden men något handikappade har vi varit. Nu har emellertid alla bitar fallit på plats och därmed kör vi vidare som vanligt.

Foto: Vår nya anläggning under uppförande.

Foto: Vår nya anläggning under uppförande.

Share

Bokslut oktober

Månaden var förhållandevis lugn, dock med lite större hets mot slutet då hårda vindar ställde till det för en del – inte minst för knölsvanarna. Av 33 insatser under månaden gällde nio knölsvanar och av dem klarade vi sex. Nio insatser blev det också för ringduvorna, men här var uppklarningsprocenten lägre. Blott två var behandlingsbara. Månadens mest speciella insats blev havssulan vid Lomma strand som befriades från plastsnören. Vi gladdes också över tornfalken som hämtade sig från en misstänkt förgiftning. Den är nu släppt. Vår anläggning förbereddes för flytt i slutet av månaden och när nästa bokslut görs hoppas vi vara igång på vår nya plats.

Havssulan med plastsnöret.

Havssulan med plastsnöret.

Share

Bokslut september

Trots 53 insatser, vilket är över snittet för månaden, upplevde vi september som en ganska händelselös månad. Anledningen till detta är att 37 av fallen handlade om duvor. Det var som om telefonen hakat upp sig. Oftast lät det så här: “Jag har hittat en skadad fågel – en duva”. Den absolut vanligaste skadeorsaken var krockar mot fönster och det är framförallt unga ringduvor som råkar ut för detta. Mot slutet av månaden noterade vi även några fall av den fruktade duvåkomman gul knopp. Av 30 ringduvor kunde sju släppas fria. Bland övriga arter märks lyckade insatser för knölsvan, ormvråk, råka och mindre korsnäbb. En gråhäger och fyra fiskmåsar finns med i den negativa kolumnen.

Foto: Några av höstens alla duvor.

Foto: Några av höstens alla duvor.

Share

Bokslut augusti

Antalet insatser minskade som väntat något jämfört med juni och juli, men vi fick ändå rycka ut 68 gånger. Det är identiskt med augusti 2016. Ringduvorna har nu ersatt fiskmåsarna som vanligaste art och 29 av fallen gällde sådana. Tio av dessa lever vidare. De fiskmåsar vi hanterade var i 13 fall av 14 icke vårdbara. Stadslivet är inte lätt för alla. Gladaste minnen under månaden var två röda glador, varav en är släppt och den andra på god väg, samt den småskrakekull vi hjälpte ut från ett instängslat område i Lomma. Vi håller också tummarna för den malmöfödda gråtrutungen som vårdades och släpptes under månaden.

En av månadens röda glador.

En av månadens röda glador.

Share