Bokslut februari 2018

Vi upplevde månaden som lugn, men när vi summerade visade den sig vara den intensivaste hittills. Det blev 27 bokförda insatser och då räknas inte stadsduvan nere på Triangelstationen i Malmö. Den fångades visserligen genom vår hjälp och med vår fälla, men vi lade aldrig vår hand på fågeln. Det krävs för att det ska bli ett bokfört fall. Duvan släpptes fri av personal på stationen. Tyvärr var flertalet av februarifallen av den trista sorten, men den näst sista, en skarv insnärjd i fiskelina och krokar, blev ett av våra lyckade fall. Det kändes bra. Bland andra på den positiva sidan märks två knölsvanar, två gråtrutar, en gräsand och en lyckad adoption av upphittade kanariefåglar.

Skarven efter bortrensning av diverse fiskedon.

Skarven efter bortrensning av diverse fiskedon.

Share

Bokslut januari 2018

Månaden var mycket lugn, åtminstone kändes det så. Men det blev 22 insatser plus flera besök gällande en stadsduva på Triangelns station (som ligger underjordiskt). Detta fångstprojekt pågår! Snittet för våra 22 januarisäsonger ligger på 15 insatser. Från denna januari minns vi naturligtvis främst den sorgliga historien med pilgrimsfalken som fick avlivas. Detta öde delade den tyvärr med flertalet av de andra olycksoffren – det handlade mest om omedelbara avlivningar. Men en av vardera knölsvan, sothöna, fiskmås, björktrast, kaja och skata kunde leva vidare efter vård alternativt transport efter nödlandningar eller instängdhet.

Den fotskadade pilgrimsfalken på balkongen.

Den fotskadade pilgrimsfalken på balkongen.

Share

Bokslut december och 2017

Den lugna och fågelfattiga hösten satte sin prägel på december också. Under månaden agerade vi i 23 fall och tio av dessa gällde duvor. Två svanar räddades och bland andra positiva insatser märks en hornuggla och en storskarv. Under hela 2017 bokfördes 515 insatser och därtill ska läggas 179 utryckningar som inte resulterade i något omhändertagande. Ibland handlade det om redan döda fåglar och ibland om sådana som inte kunde fångas eller rent av var försvunna. Den absolut vanligaste fågeln i verksamheten var som vanligt fiskmåsen. Vi hanterade 146 sådana under året och av dem gick bara 27 att rädda. Vi minns och gläds istället över de totalt 193 fåglar vi kunde släppa efter lyckad vård.

Foto: En av årets tre räddade hornugglor.

Foto: En av årets tre räddade hornugglor.

Share

Bokslut november

Med blott 16 insatser blev november en ovanligt lugn månad. Mest handlade det om vanliga arter och tyvärr också om många hopplösa fall. Men tre individer sticker ut, det vill säga är ovanliga i vår verksamhet. Det gäller en av vardera vattenrall, sillgrissla och kungsfiskare. Sillgrisslan dog redan under hemtransport men de två andra klarade vi att rädda. Lugnet under månaden har vi tacksamt tagit emot eftersom vi flyttat vår anläggning till annan plats inom SYSAVs område. Verksamheten har fungerat under tiden men något handikappade har vi varit. Nu har emellertid alla bitar fallit på plats och därmed kör vi vidare som vanligt.

Foto: Vår nya anläggning under uppförande.

Foto: Vår nya anläggning under uppförande.

Share

Bokslut oktober

Månaden var förhållandevis lugn, dock med lite större hets mot slutet då hårda vindar ställde till det för en del – inte minst för knölsvanarna. Av 33 insatser under månaden gällde nio knölsvanar och av dem klarade vi sex. Nio insatser blev det också för ringduvorna, men här var uppklarningsprocenten lägre. Blott två var behandlingsbara. Månadens mest speciella insats blev havssulan vid Lomma strand som befriades från plastsnören. Vi gladdes också över tornfalken som hämtade sig från en misstänkt förgiftning. Den är nu släppt. Vår anläggning förbereddes för flytt i slutet av månaden och när nästa bokslut görs hoppas vi vara igång på vår nya plats.

Havssulan med plastsnöret.

Havssulan med plastsnöret.

Share