Bokslut juli

Juli är alltid den mest intensiva månaden och i år blev det 94 insatser. En art dominerar stort under juli och det är fiskmåsen. I huvudsak handlar det om ungar, både uppväxande och sådana som tagit steget ut i livet och tyvärr handlar det oftast om trista fall. Mer än hälften av månadens insatser handlade om just fiskmåsar. Totalt blev det 51 sådana uppdrag. Tio var adulta individer, resten ungfåglar. Uppklarningsprocenten är tyvärr väldigt låg och vi fick nöja oss med att klara sex ungar och två vuxna. Ringduvorna höll däremot en onormalt låg profil under månaden. Nio fall blev det förvisso men det handlade mest om vuxna individer. Frånvaron av larm om nedfallna ungar förvånar oss, men vi uppskattar givetvis att de stannar kvar i sina bon. Av mindre vanliga arter som vi hanterade kan nämnas glada, brun kärrhök, gråhäger, strandskata och hussvala.


Åtta tornseglare blev det i juli och fem av dem kunde släppas.

Åtta tornseglare blev det i juli och fem av dem kunde släppas.

Share

Bokslut juni

Fiskmåsar och ringduvor dominerade månaden. Av 77 insatser gällde 39 fiskmåsar och 13 ringduvor. Av dessa klarade vi, eller räknar med att klara, tio resp. tre. Övriga var alltför skadade och det handlade huvudsakligen om brutna vingar. Månaden var för övrigt tämligen befriad från udda arter eller händelser. Mest handlade det om vardag. Bland de 23 lyckade fallen märks fem gräsänder eller gräsandskullar, en röd glada och en plastinsnärjd havstrut. Nu stundar årets intensivaste månad, en månad som förra året genererade 98 insatser. Hur det blir i år återstår att se.

En tyvärr alltför vanlig syn i dessa dagar – en vingskadad fiskmåsunge på en innergård i Malmö.

En tyvärr alltför vanlig syn i dessa dagar – en vingskadad fiskmåsunge på en innergård i Malmö.

Share

Bokslut maj

Månaden blev aningen lugnare än fjorårets maj och anledningen till det är att vi haft förvånansvärt få gräsandskullar i år. Det har varit helt tyst från flera stamställen. Kanske dog en del av ”våra” honor i den epidemi som härjade i Malmös parker sensommaren 2016? Eller så kläcker alla i juni istället. Det blev totalt 43 ingripande under maj och 13 av dessa slutade med positivt resultat. Dominerande arter var fiskmås med 16 fall och ringduva med åtta. Fiskmåsen på fotot lyckades vi inte fånga. Den hade fiskelina i gapet men flög för bra för att kunna fångas. Hur det gick för den är okänt.

gjfgf

Fiskmåsen

Share

Bokslut april

Vi hade 40 uppdrag i april och tyvärr handlade det mest om hopplösa fall. Bland annat gällde det elva uppdrag med måsar inblandade och där slutade alla negativt. På pluskontot märks två knölsvanar, två gräsandsuppdrag, fyra kajor och en svärta. Tristast på minuskontot var en av vardera ejder, tornfalk, hornuggla och slutligen en fisktärna. Den senare bedömdes ha en allvarlig axelskada och då fanns bara ett alternativ. Nu går vi in i en verkligt intensiv period som brukar bjuda på många gräsandsuppdrag och förmodligen också en hel del trafikskadade fiskmåsar. Vi får se hur maj blir i år.

Denna svärta kunde vi hjälpa till ett fortsatt liv.

Denna svärta kunde vi hjälpa till ett fortsatt liv.

Share

Bokslut mars

Det blev en tämligen normal marsmånad. Antalet ingripande blev 23 och bland dem märks en tidig gräsandskull, två ”järnvägssvanar”, en fjällvråk, två ormvråkar och två sparvhökar. Tyvärr var majoriteten av fåglarna svårt skadade och några misstänktes också vara drabbade av fågelinfluensa. Antalet frisläppta blev därför bara sex. Däribland finner vi fiskmåsen från Lomma – den som satt fast i linor på ett paviljongtak. För er som minns gråtruten med plastlocket runt näbbet (från facebook) kan vi nämna att samtalen om denna upphörde efter några dagar. Troligen lyckades truten befria sig själv. Vi fick inte tag i den trots flera försök. Nu går vi in i en mer hektisk period och den kommer att pågå till och med september ungefär. Vi ska göra så gott vi kan denna sommar också.

Foto: En av ”järnvägssvanarna”.

Foto: En av ”järnvägssvanarna”.

Share