Kategoriarkiv: Nyheter

Bokslut augusti

Månaden blev förhållandevis lugn och nästan helt utan udda insatser. Det mesta handlade som vanligt i augusti om duvor. Det är deras högsäsong nu och det händer allt för mycket med allt för många och på allt för många platser för att vi ska kunna hjälpa alla. Det blir därför många samtal som bara handlar om rådgivning. Av de 55 insatser vi gjorde handlade dock 16 om just duvor. Fyra av dem kunde vårdas positivt. Samtalen om fiskmåsar ebbar normalt ut när vi är inne i augusti och så blev det i år också. Dock blev det 16 insatser med fiskmåsar och av dessa kunde fem släppas fria igen. Udda arter uteblev alltså nästan helt och de enda som kan nämnas är en av vardera bivråk, törnskata och ljungpipare. Dessa var dock bortom all räddning och belastar därför vårt negativa konto. Vi kan också nämna två sparvhökar varav den ena vårdades positivt.

Foto: Den friskförklarade sparvhöken.

Foto: Den friskförklarade sparvhöken.

Share

Bokslut juli

Det blev en fiskmåsmånad utan like och tyvärr också en negativ sådan. Totalt gjorde vi 95 insatser och av dem handlade 60 om fiskmåsar. Av dessa 60 kunde vi rädda fem, resten var hopplöst skadade. Av övriga 35 fall handlade 17 om duvor och där blev facit bättre – åtta av dem kunde släppas fria igen. Just duvorna kommer framöver att ta över den roll som fiskmåsarna spelat under maj-juli. Nu är det med andra ord duvornas säsong som väntar.

Bland övriga fall i juli märks en svanunge som fastnat mellan stenar, två flyttade gräsandskullar och en lärkfalk som vårdades framgångsrikt.

Bland friska fåglar i bukten utmärkte sig skräntärnorna. Som mest sågs 33 olika individer samtidigt och så många har aldrig förr setts i vårt område. Glädjande nog fanns många ungfåglar med i flockarna.

Foto: Nio av de skräntärnor som sågs i bukten.

Foto: Nio av de skräntärnor som sågs i bukten.

Share

Bokslut juni

Juni blev som vanligt en hektisk månad, åtminstone vad gäller antalet inkomna samtal. Som i huvudsak handlade om fågelungar. Men antalet uppdrag som vi åkte ut på blev lägre än under senare år och inskränkte sig till 62. Det beror delvis på lite hårdare attityd mot just fågelungar (vi ska orka också) samt utebliven dödlighet i Malmös parker. Fiskmåsarna dominerade stort och det handlade mest om påkörda sådana med negativt slutresultat. Sommarmånaderna och trafiken går hårt åt just fiskmåsarna. Bland lyckade fall märks sex gravandsungar under uppfödning samt tre ringduvor, en strandskata och en pilfink – alla instängda i diverse ofrivilliga ”fällor”. Mest udda var den havssula som hämtades bland badgäster vid Ribersborg. Tyvärr var den drabbad av fågelinfluensa – som härjat vilt bland diverse havsfåglar under säsongen – och dog dagen efter hämtningen.

Foto: Gravandsungarna under uppfödning. KB

Foto: Gravandsungarna under uppfödning. KB

Share

Bokslut maj

Månaden blev tämligen normal med 50 insatser. Normalt är också att fiskmåsen dominerade månaden och där handlade det mest om påkörda och vingbrutna adulta fåglar. Vi hanterade 20 sådana och klarade fem, resten var hopplöst skadade. Fågelinfluensan härjade fortfarande i början på maj och fem vitkindade gäss hämtades, därefter ebbade sjukdomen ut. Bland övriga insatser märks tre gräsandskullar varav en slutade med att sju ungar togs in för uppväxt. Övriga kullar kunde flyttas till lämpliga vatten tillsammans med modern. Vi lyckades även med en kattuggla som mobbats av kråkfåglar, en strandskata som fastnat i taggtråd och en ormvråk med skadad vinge. En nödlandad tornseglare kunde också släppas fri liksom tre ringduvor.

En av månadens 20 fiskmåsar hade fastnat i ett träd och kunde räddas till fortsatt liv.

En av månadens 20 fiskmåsar hade fastnat i ett träd och kunde räddas till fortsatt liv.

Share

Bokslut april

Månaden blev betydligt mer händelserik än mars. Detta trots att flera typiska aprilarter uteblev, som t.ex. nödlandade morkullor och ejdrar samt kajor i skorstenar. Sådana fall är legio i april men sånär som en kaja i en öppen spis uteblev de helt detta år.
Influensan pågår i mild omfattning och under månaden blev det fem vitkindade gäss med denna diagnos. Fiskmåsar och i viss mån även gråtrutar drabbas i större omfattning av trafikskador under senvår och sommar och detta fenomen fick vi erfara nio gånger under månaden och det slutade illa för samtliga. Bättre gick det för två havstrutar som hittades insmorda med matfett eller liknande. De tvättades och kunde släppas fria. Det mest överraskande uppdraget var en nödlandad smålom i Lomma. Den släppte vi fri i Öresund samma dag.

Foto: Smålommen i Lomma. KB foto

Foto: Smålommen i Lomma. KB foto

Share