Bokslut september

Som vanligt detta år blev det rekordmånga insatser även denna månad. Vi noterade 78 sådana och det ska jämföras med 53 som mest under tidigare septembermånader. Duvorna dominerade med 30 ring- och fem stadsduvor, men det kunde ha blivit betydligt fler om vi hunnit/orkat ta oss an alla som larmades. Totalt hanterade vi 24 olika arter och bland dem fanns många udda arter – t.ex. gråhakedopping, havsörn, bivråk, lärkfalk, stenfalk, trana och nattskärra. Denna sista dag i månaden är alla våra ordinarie voljärer upptagna och vi närmar oss vår kapacitetsgräns. Men vi har varit där förr och det brukar lösa sig. Månadens foto måste bli på de två tranor som vi hade inne några dagar. Det var en ny och nyttig erfarenhet.

Tranorna släpptes vid Björkelundadammen vid Oxie. Foto Anders Åkesson.

Tranorna släpptes vid Björkelundadammen vid Oxie. Foto Anders Åkesson.

Share

Bokslut augusti

Augusti blev tredje månaden i rad med rekordmånga insatser. 93 sådana blev det och det ska jämföras med 68 som tidigare augustirekord. Föga överraskande dominerade ringduvor och fiskmåsar med vardera 31 resp. 27 fall. De båda stod alltså för mer än hälften av insatserna. Bland mindre vanliga arter märks gråhäger, brun kärrhök, hornuggla och nattskärra. De två senaste lyckades vi med och absolut trevligast under månaden var nog nattskärran. Den fångades i en stor lagerlokal och kunde släppas fri samma dag. Vi minns också de storkar som gästade vår bukt under månaden. Det är vi inte bortskämda med. Nu hoppas vi på en lugn september. Det behövs lite lugn och ro nu!

Tre av som högst tio storkar under månaden.

Tre av som högst tio storkar under månaden.

Share

Bokslut juli

När vi summerade juli fann vi att det blev hela 132 insatser under månaden. Under våra tidigare 21 år har vi aldrig förr passerat 100-strecket någon månad. Nu gjorde vi det med råge. Men det kostade på och vi tvangs tyvärr också tacka nej till flera uppdrag. Skadade fiskmåsar stod för nästan hälften av fallen – 62 sådana blev det och det handlade i stor omfattning om hopplösa skador. Därefter följde ringduvor och tornseglare med vardera 16 fall. Vi fick också många samtal om tornseglarungar från övriga Sverige – 48 sådana från Luleå ner till Halmstad. Förhoppningsvis har vi räddat några via våra råd. Bland ovanligare arter under månaden märks småskrake (ungarna dog), röd glada (vårdas), rörhöna (släppt efter vård), större hackspett (släppt efter fönsterkrasch) och törnskata (dog efter fönsterkrasch). Under månaden njöt vi också av backsvalornas mycket lyckade häckningar. Stora svärmar med årsungar sågs i området. Nu stundar augusti – en ringduvemånad.

Backsvalorna vilar ofta på stängseltrådarna efter att ha lämnat bohålorna.

Backsvalorna vilar ofta på stängseltrådarna efter att ha lämnat bohålorna.

Share

Bokslut juni 2018

Det blev en brutal månad för oss med hela 98 insatser. Tidigare junirekord låg på 77. Hela 39 av dessa fall gällde fiskmåsar, både unga och gamla, och av dessa lever idag bara fem ungar. Resten var klara avlivningsfall. En annan frekvent art var gräsand med 17 insatser omfattande totalt 28 individer eller ungkullar. Här var uppklarningsprocenten betydligt högre. Absolut trevligast var att vi fixade till en oljeskadad hona från Limhamn. Hon är helt återställd och tillbaka på sitt favoritställe. Tristast var nog de tre ejdrarna vilka alla slutade som icke längre levande. Korpungen som hittades i Malmö hamn har fått en ideal placering hos ideal person.

Nu stundar juli som brukar bli årets intensivaste.

Foto: Den oljeskadade gräsanden från Limhamn efter tre tvättningar.

Foto: Den oljeskadade gräsanden från Limhamn efter tre tvättningar.

Share

Bokslut maj

Maj var absolut ingen bra månad. Samtalen till oss dominerades stort av frågor om fågelungar, främst råkor till en början och därefter skat-, kaj- och fiskmåsungar. Vi kände oss helt maktlösa och tvingades säga nej till de allra flesta. Fågelungar ansvarar fågelföräldrarna för. Totalt gjordes 44 insatser och arterna det handlade om var främst fiskmås, stadsduva och gräsand. Tyvärr var skadorna i de flesta fallen helt hopplösa och resulterade t.ex. i 15 avlivningar av totalt 17 fiskmåsar, flertalet adulta. Bättre gick det för bl.a. fyra gräsandskullar och ejdern som kraschade i mellersta Skåne. Den hjälptes till Öresund.

Ejdern tillbaka i sin rätta miljö.

Ejdern tillbaka i sin rätta miljö.

Share