Bokslut augusti

Augusti blev ovanligt händelsefattig. Väldigt mycket handlade om duvor och därefter om måsfåglar. Under en period i samband med ovädret Hans blev det också elva fall med tornseglare. Den arten mådde inte bra under den aktuella veckan. Duvorna är ett kapitel för sig. Deras ungproduktion toppar under sensommaren och då händer det väldigt mycket och på väldigt många platser. Dessutom från morgon till kväll. Vi gör vad vi kan men tvingas att prioritera ganska friskt. Av drygt 120 samtal om duvor (från hela Skåne) blev det 18 insatser. Av lite mer udda arter kan nämnas tre nödlandade storskarvar och en rörhöna som nog också nödlandat. Dessa fyra kunde släppas fria antingen samma dag eller några dagar senare.

Foto: En av tornseglarna som kunde släppas efter vård.

Foto: En av tornseglarna som kunde släppas efter vård.

Share

Bokslut juli

Juli är normalt årets mest intensiva månad och så blev det i år också. Men antalet insatser stannade på 87 vilket är något färre än tidigare år. Fiskmåsarna – både unga och gamla – dominerade stort med totalt 42 fall. Av dem kunde vi släppa nio fria efter vård. Fallen med fiskmåsar ebbar alltid ut i slutet av juli, men då börjar istället duvorna ”att ringa”. Men som vanligt tvingas vi av olika orsaker att säga nej till många fall med duvor inblandade.

En mycket trevlig sak under månaden var att vi kunde släppa fiskmåsungen som hade fastnat i den förfärliga kinesiska klisterfällan. Bland andra lyckade fall kan nämnas fyra duvor, tre tornseglare och en kattuggla. Kattugglan hittades på Malmö central och hade blivit påkörd av ett tåg och sedan rest med detta tåg till Malmö. Ingen visste alltså varifrån ugglan kom och därför fick vi släppa den i annan lämplig miljö efter vården. Mindre trevligt var att vi tvingades avliva en fluglarvsangripen havsörn och att en kentsk tärna dog av fågelinfluensa. Ytterligare två omhändertagna fåglar – båda gråtrutar – var influensadrabbade. Men någon stor epidemi verkar det inte vara tal om.

Den halvnakna kajan som vi fick in i juni har blivit mycket bättre och nu är nästan hela kroppen fjäderbeklädd. Det är bara huvudet som ännu saknar fjädrar. Men den fungerar bra i fångenskap och får sitta så länge det behövs.

Foto: Den tågpåkörda kattugglan i vårdens slutskede.

Foto: Den tågpåkörda kattugglan i vårdens slutskede.

Share

Bokslut juni

Som väntat blev juni en hektisk månad och lika väntat var att fiskmåsarna skulle dominera. Av totalt 67 insatser handlade det om fiskmåsar i 32 av fallen. Hälften av de fall vi agerade på handlade alltså om fiskmåsar och det var till övervägande del adulta, påkörda individer med elaka vingskador. Uppklarningsprocenten är därför bedrövligt låg och endast fyra individer kunde rehabiliteras och släppas fria igen. Månaden var i princip helt befriad från fall med udda arter – en som kan nämnas är dock en nödlandad ejder i Malmö som flyttades till Öresund. Av de 17 lyckade, eller fortfarande under vård varande, fallen under månaden kan vi nämna den halvt nakna kajungen som vi hämtade i Malmö 13 juni. Varför i princip alla kroppsfjädrar saknas vet vi inte men fenomenet har vi sett förr. De tidigare vi hanterat har avlidit i tidigt skede men denna verkar ha stor livskraft. Vi behåller den därför tillsvidare för att se om den kan utveckla kroppsfjädrar. I dagsläget har den fått sällskap med en minst 19-årig råka och de verkar fungera bra ihop. Några fall med svaga änder och gäss i Slottsparken kan tyda på att en ökad dödlighet står för dörren och det finns även tendenser till ökad smitta av fågelinfluensa i vårt område. Juli månad kommer att ge svar på om farhågorna stämmer.

Foto: Den nakna kajan och den gamla råkan.

Foto: Den nakna kajan och den gamla råkan.

Share

Bokslut maj

Maj blev som väntat en betydligt jobbigare månad än de föregående fyra. Vi gjorde 39 insatser vilket är ganska normalt för maj. Telefonen ringde dock väldigt många gånger och det beror på att ungfågelsperioden börjar omkring den 15 maj. Då hittas först skat- och råkungar och sen följer fiskmåsar, mesar – och alla andra! När det gäller ungar måste vi av flera olika anledningar hålla en mycket strikt attityd. Dels missbedöms många situationer, dels är det helt omöjligt för oss att ersätta hundratals fågelföräldrar under en säsong. Så huvudrådet är – låt ungarna vara där de är – Ta inte hem dem!

Fiskmåsarna dominerade stort bland uppdragen. Av någon anledning blir många påkörda under sommarperioden. Det brukar börja i april och ökar sedan. I maj hämtade vi 15 påkörda fiskmåsar och av dessa kunde fyra släppas fria igen. Vi födde upp en liten gräsandskull på fem ungar och dessa släpptes i början av juni. Bland trista fall märks en brun kärrhök med allvarligt vingbrott och den smålom som vi tidigare berättat om på Facebook.

Foto: Smålommen som inte gick att rädda.

Foto: Smålommen som inte gick att rädda.

Share

Bokslut april

Det blev en förhållandevis normal månad med 29 insatser omfattande 30 fåglar. Fallet med två individer gäller två kajor som plockades ut ur en ventiltrumma i Staffanstorp. Som väntat blev fiskmåsen månadens vanligaste art och av totalt elva kunde vi rädda två. Från och med april och ett par månader framåt blir många fiskmåsar påkörda och den trista perioden har alltså börjat. Bland lyckade fall minns vi knölsvanen som hamnat på järnväg och mellan stängsel. Den lyckades vi tillsammans med säkerhetsföretaget Structon flytta till dammen intill. Två grågäss, en sparvhök, en morkulla och en i trapphus instängd stadsduva är andra exempel på lyckade insatser. Från och med nu börjar högsäsongen för oss med inte minst mängder av samtal om fågelungar. Vi ger här och nu bara ett råd – ta inte hem dem! Ring istället och följ våra råd.

Vi illustrerar med en frisk fiskmås. KB foto.

Vi illustrerar med en frisk fiskmås. KB foto.

Share