Bokslut januari

Det blev 16 insatser denna lugn och milda januari. Så lite att göra har vi inte haft sedan november 2017. Men det innebär väl att fåglarna mår bra och att de inte behöver vår hjälp. Gott så! En sak som oroade mot slutet av månaden var fyra fall av så kallad snurresjuka hos stadsduvor. Det är ett virus som påverkar hjärnan och som dyker upp vart tredje år ungefär. Måhända är en ny epidemi på gång. Svanen på Öresundsbron och den svan som låg på rygg i kanalen i Västra hamnen stack ut under månaden liksom hornuggleungen med missbildade ben. För övrigt var det mest lugnt och endast några få vardagsärenden.

Ny ”snurresjuka” på gång bland stadsduvorna?

Ny ”snurresjuka” på gång bland stadsduvorna?

Share

Bokslut december och 2019

December blev en innehållsrik månad. Vi hade flera märkliga fall och ovanligt många med lycklig utgång. Det handlade t.ex. om en lerig sångsvan, en röd glada med märkligt vingfel, en instängd (2 ggr!) tornfalk som vi själv haft inne som unge, flera drogade kråkfåglar och en kattuggla som klarade en frontkrock med en Volvo. På minussidan finns bl.a. sju gul-knoppduvor, en med luftgevär skjuten gråtrut och en rekordgammal råka. Den senare väckte berättigat intresse eftersom den konstaterades vara Europas äldsta kända kråkfågel. Slutresultatet för 2019 blev 612 fall omfattande 665 fågelindivider. Av dessa kunde 251 släppas fria igen vilket motsvarar 38 %. Nu tar vi tag i 2020.

Tornfalken som vi vårdat som unge och nu två gånger under december.

Tornfalken som vi vårdat som unge och nu två gånger under december.

Share

Bokslut november

Det blev fler insatser denna november än vad som är normalt. Men det beror helt på duvorna. Av 35 fall handlade 18 om duvor. Av dessa 18 var det 13 ringduvor och alla hade sjukdomen gul knopp. Vi ska också minnas att vi tvingades säga nej till åtskilliga andra duvor. Utbrottet av gul knopp 2019 är det kraftigast vi varit med om under våra drygt 20 år. Bland övriga arter märks tre skadskjutna vitkindade gäss, två svaga ormvråkar som båda dog samt fyra morkullor där bara en gick att rädda. Vi vill alltså helst glömma denna novembermånad. Men vi sparar det bästa till sist och det var vattenrallen som räddades från både stadsmiljö och taggtråd. Den insatsen räddade månaden!

Foto: vattenrallen som fick en ny chans.

Foto: vattenrallen som fick en ny chans.

Share

Bokslut oktober 2019

Det blev en märklig månad. Sällan har vi haft så lite att göra, men ändå blev det rekordmånga insatser. Normalt handlar det om många arter i oktober men i år var det en stor dominans av duvor. Av de 48 insatserna vi gjorde handlade det i 27 fall om duvor. Främst gällde det ringduvor och för det mesta om individer drabbade av sjukdomen gul knopp. Det hade kunnat bli betydligt fler sjuka ringduvor men i många fall tvingades vi säga nej. Den geografiska spridningen var nämligen stor och de drabbade duvorna är ändå nära sitt slut när de väl hittas. Morkullan är en typisk oktoberart men i år blev det bara två – båda med lyckligt slut. Vi brukar också få in en del rovfåglar i oktober men i år inskränkte det sig till två fjällvråkar. Båda var mycket magra och somnade in dagen efter att de hämtats. Vi lägger denna oktober till handlingarna!

Båda morkullorna kunde släppas fria igen.

Båda morkullorna kunde släppas fria igen.

Share

Bokslut september

Bokarna har satt många ollon i år och det gynnar bland annat ringduvorna. Gott om mat innebär möjligheter till sena ungkullar. Och nog har ringduvorna producerat ungar! Dessa ungar har i sin tur råkat ut för diverse olyckor – de faller ur bona, sargas av skator och katter, flyger mot fönster och drabbas av sjukdomar. Bland samtalen till oss dominerade ringduvorna starkt under månaden och vi gjorde vad vi kunde och orkade. Men en hel del duvor fick tyvärr lämnas åt sitt öde. Bland andra arter kan nämnas sparvhökar, tornfalkar, en havssula, en bivråk och en gök. Göken och två tornfalkar lyckades vi med. Av 24 ringduvor kunde vi släppa nio. Vi måste också nämna att vi fick ordning på sex av tolv fiskmåsar. Det är ovanligt bra utdelning för den arten.

En av de släppta tornfalkarna.

En av de släppta tornfalkarna.

Share