Bokslut maj

Månaden upplevdes som negativ på flera sätt. Vädret var stundvis aprilaktigt och hård vind med följande högvatten ödelade alla skärfläckornas bon liksom sex svanbon. På ängarna tog räven i princip alla vadarägg och vi såg också ovanligt få andkullar – av gravand inte en enda.
Rehabverksamheten bokförde 42 uppdrag och även här gick det mesta i det negativas tecken. Det handlade mycket om allvarligt skadade fåglar och avlivningar. Men vi lyckades bra med några andkullar och stadsduvor samt under månadens sista dagar även en gök och en tornseglare. Bättre majmånader har vi upplevt!

Foto: Några av skärfläckorna efter haveriet den 11 maj.

Foto: Några av skärfläckorna efter haveriet den 11 maj.

Share

Bokslut april

Det hände lite mer denna månad. Antalet insatser var 36 vilket är ganska normalt för april. Men det blev några oväntade fall. Det började med en döende råka i Lund. Den var ringmärkt och ganska exakt 25 år gammal. Därmed är den Europas näst äldsta kända råka. Att den dog strax efter omhändertagandet var nog inte så konstigt. En annan mycket oväntad fågel var lappugglan som kom in som trafikskadad. Det var en fantastisk bekantskap och det gjorde mentalt ont att vi tvingades låta den bli avlivad. Vi hade flera duster med knölsvanar, både nödlandade och sådana med fiskekrokar i. Den mest spännande var den som hämtades på E65 vid Sturup. Och så började fiskmåsarna dyka upp i protokollen. Sex sådana blev det i april, tre lyckade och tre avlivade. Vi kommer att få åtskilliga fler under de följande månaderna.

Foto: Denna svan hämtade vi i en villaträdgård på Bulltofta 11 april. Han släpptes i Öresund. Två veckor senare sågs den i par med en hona i Segeå vid Spillepeng!

Foto: Denna svan hämtade vi i en villaträdgård på Bulltofta 11 april. Han släpptes i Öresund. Två veckor senare sågs den i par med en hona i Segeå vid Spillepeng!

Share

Bokslut mars

Det blev ännu en mycket lugn månad. De 17 insatserna vi gjorde är betydligt under genomsnittet för en marsmånad. Sannolikt beror stilleståndet både på vårt eget coronavirus och den milda vintern. Bland lyckade insatser märks en kattuggleunge och en trafikskadad hornuggla. Vidare fixade vi till en av vardera knölsvan, morkulla, sothöna, fiskmås och slutligen ännu en ”drogad” råka. Den senare kvicknade till under första natten. Månaden slutade trist med sex fönsterkraschade sidensvansar. Fem var redan döda när vi kom fram och den sjätte dog efter några timmar.

Foto: De sex sidensvansarna.

Foto: De sex sidensvansarna.

Share

Bokslut februari

Så förflöt ännu en lugn månad. Vi hade 20 uppdrag och många av dem var av det negativa slaget. Tristast var jordugglan som hittades fönsterkraschad vid Lund. Den hoppades vi på men tvangs ge upp. En annan uggla, en kattuggla, var i mycket dåligt skick genom parasitangrepp i svalget. Den fick också vandra vidare. Bland positiva insatser märks en av vardera knölsvan, ormvråk, gråtrut, sidensvans, skata samt två kajor. Mycket mer om denna månad finns inte att säga.

En fönsterkraschad sidensvans kunde släppas fri efter ett dygn.

En fönsterkraschad sidensvans kunde släppas fri efter ett dygn.

Share

Bokslut januari

Det blev 16 insatser denna lugn och milda januari. Så lite att göra har vi inte haft sedan november 2017. Men det innebär väl att fåglarna mår bra och att de inte behöver vår hjälp. Gott så! En sak som oroade mot slutet av månaden var fyra fall av så kallad snurresjuka hos stadsduvor. Det är ett virus som påverkar hjärnan och som dyker upp vart tredje år ungefär. Måhända är en ny epidemi på gång. Svanen på Öresundsbron och den svan som låg på rygg i kanalen i Västra hamnen stack ut under månaden liksom hornuggleungen med missbildade ben. För övrigt var det mest lugnt och endast några få vardagsärenden.

Ny ”snurresjuka” på gång bland stadsduvorna?

Ny ”snurresjuka” på gång bland stadsduvorna?

Share