Bokslut september

Denna månad gick i duvornas tecken och framförallt gällde det ringduvor, främst unga sådana. Förra året hade vi ett massivt utbrott av sjukdomen gulknopp men av detta såg vi inget i år. Men ringduvorna måste ha haft en mycket bra häckningssäsong i år och mängder med ungar har fallit ner, krockat med fönster eller nödlandat på balkonger. Andra har blivit sargade av skator eller katter. Till sist blev det för mycket för oss – vi varken orkade eller hann med att ta hand om alla olycksoffer. Under månaden bokförde vi 145 samtal som handlade om duvor. Av dessa ledde 32 till någon form av agerande och 13 av dem kunde släppas fria igen. Bland andra arter märks två skadskjutna grågäss, en vingskadad tornfalk och en nattskärra som kraschat mot ett fönster. Samtliga av dessa dog eller tvingades vi avliva. Månaden var således dyster. Men vi hoppas att septembers sista patient – en ung silltrut – ska kunna klara sig!

Den unga silltruten.

Den unga silltruten.

Share

Bokslut augusti

Så gick ännu en månad. Vi bokförde 88 insatser och av dem gällde 34 ringduvor och 21 fiskmåsar. Månaden var så gott som helt befriad från udda insatser och de hanterade arterna var typiska för månaden – här kan nämnas unga storskarvar och dito gråhägrar, fönsterkraschade sparvhökar och nedfallna tornseglareungar. Säsongens första skadskjutna gås – en kanadagås – hanterades också. 88 insatser blir nästan tre per dag och det kände vi oss helt nöjda med.

Foto: Ung storskarv som nödlandat i stad. Denna släpptes fri efter några dagars vila och serverade sötvattansfiskar.

Ung storskarv som nödlandat i stad. Denna släpptes fri efter några dagars vila och serverade sötvattensfiskar.

Share

Bokslut juli

Månaden blev jobbig och slutade på 131 insatser. Det är bara en mindre än vårt absoluta månadsrekord från juli 2018. Fiskmåsarna är den helt dominerande arten under denna månad och 81 av fallen gällde just fiskmåsar. Därefter kommer diverse duvor. Det handlar alltså om ganska enahanda uppdrag under juli. Bland övriga arter märks en handfull tornseglare, en silltrut, några gräsänder, bland annat en sen kull som flyttades, samt den förrymda dvärgpapegojan. Papegojan blev ett jobbigt ärende eftersom den skulle hanteras som hittegods och därmed en massa pappersexercis. Men allt löstes på rätt sätt och papegojan är i goda händer.

Foto: Vad karakteriserar juli bäst om inte en ung och en äldre fiskmås?

Foto: Vad karakteriserar juli bäst om inte en ung och en äldre fiskmås?

Share

Bokslut juni

Sedan starten 1997 har vi haft två månader med tresiffriga antal ingripande. Juni 2020 var den andra. Förvisso var det med minsta möjliga marginal men antalet 100 är ju tresiffrigt. Stor orsak till detta var förstås fiskmåsarna – 45 sådana tog vi hand om och i flertalet fall handlade det om svårt sargade individer. Men elva av dem kommer att leva vidare. Ringduvorna börjar också strömma in och här blev det 14 fall varav fyra lyckade. Jobbigast under månanden, känslomässigt alltså, var den tågskadade havsörnen. Den var bortom all räddning. Bland lyckade insatser som sticker ut kan nämnas en ejder, en gräsandskull på en innergård, en nödlandad tornseglare och en trafikskadad kattuggla.

En av fiskmåsarna som klarade sig.

En av fiskmåsarna som klarade sig.

Share

Bokslut maj

Månaden upplevdes som negativ på flera sätt. Vädret var stundvis aprilaktigt och hård vind med följande högvatten ödelade alla skärfläckornas bon liksom sex svanbon. På ängarna tog räven i princip alla vadarägg och vi såg också ovanligt få andkullar – av gravand inte en enda.
Rehabverksamheten bokförde 42 uppdrag och även här gick det mesta i det negativas tecken. Det handlade mycket om allvarligt skadade fåglar och avlivningar. Men vi lyckades bra med några andkullar och stadsduvor samt under månadens sista dagar även en gök och en tornseglare. Bättre majmånader har vi upplevt!

Foto: Några av skärfläckorna efter haveriet den 11 maj.

Foto: Några av skärfläckorna efter haveriet den 11 maj.

Share