Bokslut maj

Trots att månaden kändes ganska lugn blev det 52 utryckningar vilket är fler än under tidigare majmånader. Fiskmåsarna dominerade stort med 19 insatser. Vi kunde släppa fem av dem fria igen vilket är en bättre procentandel än vanligt. Skadorna är ofta brutala. Bland ovanligare arter märktes röd glada, ormvråk och fisktärna – alla tyvärr med negativ utgång. Annars handlade det mest om vanliga arter såsom knölsvan, gräsand, ringduva och kråkfåglar. Under de sista dagarna i månaden började samtalen om ungar, inte minst fiskmåsungar, att komma i strid ström. Vi svara som regel på alla samtal men när det gäller ungar blir det som regel endast rådgivning. Några ungar blir det dock och på fotot ses de 17 andungarna som förlorade sin moder i en trafikolycka.

Andungar

Andungarna

Share

Bokslut april

Årets aprilmånad blev betydligt lugnare än fjorårets. Nu slutade månaden på 31 insatser och fallen dominerades stort av fiskmås (11 insatser) och gräsand (5 insatser). Samtliga fiskmåsar var trafikskadade och minst tio av dem slutade på den negativa sidan i statistiken. En finns kvar i vård. Månaden var helt befriad från udda arter och det finns inte så mycket intressant att berätta. Den individ vi gillade bäst var den ringmärkta 19-åriga kajan som kom in med dålig balans. Frånsett balansproblemen var kajan i förvånansvärt gott skick för sin ålder. Den var också vitflammig i fjäderdräkten, ett fenomen som vi tror har med ålder att göra. Kajan släpptes i sitt hemområde efter två veckor hos oss.

Den 19-åriga vitflammiga kajan.

Den 19-åriga vitflammiga kajan.

Share

Bokslut mars 2019

Det blev 38 insatser under månaden och totalt 40 hanterade fåglar. Sju av fåglarna, samtliga kråkfåglar, kom från Löddesnäs i Bjärred och alla var drabbade av den mystiska åkomman som drabbat ännu fler fåglar i området. Våra sju klarade sig och kunde släppas fria. Vi vet ännu inte vad det är som de får i sig men detta något slår ut dem totalt under allt från 6-24 timmar. Några har också dött på platsen och då förmodligen av en överdos.
Plusstatistiken var betydligt över snittet och vi kunde släppa 22 av fåglarna fria igen. Bland annat en av vardera kattuggla, hornuggla och ormvråk. Nödlandade ejdrar och knölsvanar, kajor i skorstenar samt fönsterkraschade morkullor hjälpte också upp plusstatistiken. Vi upplevde månaden som mycket lugn och tar oss nu an april månads uppdrag.

En av råkorna från Löddesnäs efter återhämtning.

En av råkorna från Löddesnäs efter återhämtning.

Share

Bokslut februari

Månaden blev lugn och de fall vi hanterade var mestadels av vardaglig natur. Knölsvanen dominerade med fyra fall varav tre är släppta och en under vård. De mest udda arterna var turkduva och större hackspett. Båda var fönsterkraschade och båda dog tyvärr under vård. Vi hämtade också en död havsörn under månaden och den kommer att skickas till Riksmuseet i Stockholm. Just nu har vi bara en av vardera knölsvan, gräsand och ringduva inne. Det finns inga lämpliga foton att illustra med så därför får det bli en annan ringduva.

En ringduva gör en raketstart efter vård. Då hann inte kameran med!

En ringduva gör en raketstart efter vård. Då hann inte kameran med!

Share

Bokslut januari

Månaden dominerades stort av måsfåglar. Av 34 hanterade individer var 23 måsar. Vi fick också ordning på fler än vi normalt brukar få. Bland övriga lyckade fall märks två skator och två knölsvanar samt en av varje av gråhäger, sothöna och rödhake. Vi känner oss helt nöjda med månaden! Anmärkningsvärt är också att vi inte hade ett enda ärende med en rovfågel inblandad. Sådana brukar höra vintermånaderna till. Förklaringen är väl då att det knappast har varit någon vinter i år. Rovfåglarna har det nog bra. En annan trevlig sak var att vi kunde släppa den rördrom som kom in i december.

Foto: Rördrommen kaxar upp sig strax efter släppet.

Foto: Rördrommen kaxar upp sig strax efter släppet.

Share