Bokslut oktober 2019

Det blev en märklig månad. Sällan har vi haft så lite att göra, men ändå blev det rekordmånga insatser. Normalt handlar det om många arter i oktober men i år var det en stor dominans av duvor. Av de 48 insatserna vi gjorde handlade det i 27 fall om duvor. Främst gällde det ringduvor och för det mesta om individer drabbade av sjukdomen gul knopp. Det hade kunnat bli betydligt fler sjuka ringduvor men i många fall tvingades vi säga nej. Den geografiska spridningen var nämligen stor och de drabbade duvorna är ändå nära sitt slut när de väl hittas. Morkullan är en typisk oktoberart men i år blev det bara två – båda med lyckligt slut. Vi brukar också få in en del rovfåglar i oktober men i år inskränkte det sig till två fjällvråkar. Båda var mycket magra och somnade in dagen efter att de hämtats. Vi lägger denna oktober till handlingarna!

Båda morkullorna kunde släppas fria igen.

Båda morkullorna kunde släppas fria igen.

Share

Bokslut september

Bokarna har satt många ollon i år och det gynnar bland annat ringduvorna. Gott om mat innebär möjligheter till sena ungkullar. Och nog har ringduvorna producerat ungar! Dessa ungar har i sin tur råkat ut för diverse olyckor – de faller ur bona, sargas av skator och katter, flyger mot fönster och drabbas av sjukdomar. Bland samtalen till oss dominerade ringduvorna starkt under månaden och vi gjorde vad vi kunde och orkade. Men en hel del duvor fick tyvärr lämnas åt sitt öde. Bland andra arter kan nämnas sparvhökar, tornfalkar, en havssula, en bivråk och en gök. Göken och två tornfalkar lyckades vi med. Av 24 ringduvor kunde vi släppa nio. Vi måste också nämna att vi fick ordning på sex av tolv fiskmåsar. Det är ovanligt bra utdelning för den arten.

En av de släppta tornfalkarna.

En av de släppta tornfalkarna.

Share

Bokslut augusti

Månaden blev ganska normal och slutade på 69 insatser. Det var en bit ifrån fjorårets 93 insatser, men 2018 var också ett synnerligen udda år med många rekordmånader. Som väntat avtog fiskmåsfallen medan samtal och insatser rörande skadade duvor ökade markant. Vi hämtade 22 ringduvor varav fem kunde släppas fria. Det är faktiskt ett hyfsat bra resultat om man ser till skadebilderna. Fönsterkraschade sparvhökar eller sparvhökar inkomna i lokaler är vanliga augustifall och vi har haft fem sådana. Fyra av dessa slutade lyckligt för hökarna. Bland udda arter märks en fönsterslagen gök (som dog) och en bivråk med icke fungerande ben. Den senare vårdades över månadsskiftet.

Bivråken med dåliga ben.

Bivråken med dåliga ben.

Share

Bokslut juli

Juli är traditionellt årets jobbigaste månad och så blev det i år också. Totalt gjorde vi 97 insatser och besvarade 439 telefonsamtal. Men månaden var ändå mildare än fjorårets bautabrutala juli. En art dominerade helt denna månad, nämligen fiskmåsen. Hela 60 av insatserna handlade om just fiskmåsar och i huvudsak gällde det skadade ungar. Mot slutet av månaden klingade fiskmåsfallen av. Men då började duvorna istället höra av sig i ökad omfattning. Ingen rast och ro! Några udda arter blev det i juli och här kan nämnas en knölsvansunge, en röd glada och två tornfalkar.

Foto: Svanungen tillbringar sin dagar tillsammans med gräsandsungar.

Foto: Svanungen tillbringar sin dagar tillsammans med gräsandsungar.

Share

Bokslut juni

Månaden var mycket jobbig men ändå aningen mildare än juni 2018. I år blev det 87 insatser och i 40 av fallen handlade det om fiskmåsar. Elva av dessa fick eller får ett fortsatt liv (flera fall handlar om ungar som just nu föds upp). Men alltför många adulta och häckande fiskmåsar var alltför skadade för att kunna räddas. Det handlar om trafikskador och i förlängningen -dödlighet. Månaden innehöll inga ovanligare arter, främst i den kategorin var en tidigt född tornfalksunge som nu är släppt fri. Vi blev också inblandade i två trista fall av förmodad förgiftning av fåglar – ett i Malmö och ett i Bjärred. Främst var det kajor som hade drabbats.

Vingskadad fiskmås. En alltför vanlig syn under sommarmånaderna.

Vingskadad fiskmås. En alltför vanlig syn under sommarmånaderna.

Share