Bokslut mars

Det blev ännu en månad med ovanligt få insatser – det blev bara 16 sådana. Någon influensa råkade vi inte på men vi såg några misstänkta fall i Lommabukten och fick några samtal som tydde på sjukdomen. Mars är en typisk svanmånad och tre knölsvanar flyttades till Öresund efter revirstrider i parkerna. En fjärde hittades sjuk i Slottsparken och dog dagen efter – symptomen tydde på det vi brukar kalla algförgiftning. Samma fenomen hade dessförinnan drabbat en gräsand, men den lyckades vi få igång igen. Två andra lyckade insatser handlade om en gråtrut (som nog ätit något olämpligt) och en röd glada som fastnat i ett träd och skadat ena vingen. Bland negativa fall märktes bland annat en tornfalk (vingbrott) och en knipa som ramlat ner i en skorsten. Knipan var sotig och medtagen och klarade inte tvätten. Vi kan också nämna att den åldriga kajan som vi tog in för palliativ vård i oktober 2022 somnade in 28 mars. Den blev 20 år, 8 månader och 28 dagar gammal.

Foto: Knipan från skorstenen som vi tyvärr inte klarade.

Foto: Knipan från skorstenen som vi tyvärr inte klarade.

Share

Bokslut februari

Månaden blev precis som januari tämligen lugn och det finns egentligen inte mycket att rapportera. Influensan tycks fortsätta men de flesta samtalen om denna har kommit från avlägsna orter. En som tyvärr var drabbad var en unge pilgrimsfalk som vi hämtade i Malmö och som dog följande natt. Den var alltså positiv. Bland övrigt kan nämnas två förflyttningar av svanar som trängts upp på land av rivaler och två fönsterkraschade morkullor varav en kunde släppas fri. Två ormvråkar som också kom in under februari sitter fortfarande kvar med osäker prognos.

Foto: Den influensasjuka pilgrimsfalken. KB foto.

Foto: Den influensasjuka pilgrimsfalken. KB foto.

Share

Bokslut januari

Det blev en lugn månad med endast 18 insatser. Fågelinfluensan härjar fortfarande och minst åtta av fallen, varav sex vitkindade gäss, handlade om just influensasjuka fåglar. De två övriga kända var en gråtrut och en duvhök. Av övriga fall kan nämnas fyra knölsvanar varav två kunde släppas fria samt två fönsterkraschade ringduvor som båda klarade sig. Mycket mer finns inte att säga om denna milda januari.

En av knölsvanarna under januari – och en av dem som kunde släppas fri igen.

En av knölsvanarna under januari – och en av dem som kunde släppas fri igen.

Share

Bokslut december och 2022

Årets sista månad präglades av negativa fall. Vi har nog aldrig förr haft en månad med bara en lyckad insats och hela 30 negativa! Mycket av detta beror på fågelinfluensa bland framförallt vitkindade gäss. Det blev 18 sådana under månaden och åtskilliga fler samtal om sådana runt om i landskapet. Årets sista insats blev också en av de allra tristaste. Det handlade om en ung pilgrimsfalk med tydliga symptom på influensan. Den dog efter några timmar och kommer att skickas till SVA.
Vilken var då vår lyckade insats under december? Jo en på en cykelbana nödlandad smådopping som kunde släppas fri i Öresund dagen efter.
Totalt blev det 475 insatser omfattande 495 individer under 2022. Det är betydligt färre än under föregående år och förklaringen till det är nog att vi slapp sjukdomsutbrott i Malmös parker samt att vi inte körde på alla duvlarm under höstens gulknoppsutbrott.

Den sjuka pilgrimsfalken 31 december.

Den sjuka pilgrimsfalken 31 december.

Share

Bokslut november

Det blev en tämligen normal novembermånad med 26 insatser. Men insatserna kunde ha varit betydligt fler om vi hade kört på alla larm om sjuka duvor. Men läget var hopplöst och vi tog bara in fönsterkraschade duvor. Av fyra sådana klarade vi två. Morkullorna var ganska frekventa och sex sådana hämtades. Tre kunde släppas fria igen. Sämre gick det för månadens rovfåglar – en av vardera ormvråk, sparvhök och tornfalk. De två första dog strax efteråt och tornfalken hade en allvarlig vingskada. Däremot gick det bra för hornugglan som fastnat i taggtråd – den är nu ute och flyger igen. Och så verkar influensan vara på gång igen. En vitkindad gås med typiska symptom hämtades i Oxie.

Michael släpper hornugglan. Det gick fort!

Michael släpper hornugglan. Det gick fort!

Share