Bokslut mars

Mars blev liksom januari och februari ovanligt händelserik. Vi ryckte ut på 48 uppdrag och hanterade 49 fåglar. Därtill hämtade vi en hel del döda fåglar, framförallt gäss, och det var givetvis fågelinfluensan som gjorde månaden hektisk. Till skillnad från februari var andelen lyckade fall nöjaktigt hög. Bland de 16 lyckade fallen finner vi bl.a. fyra morkullor, fyra måsfåglar, två svanar, en ejder och en skäggdopping. De fyra sistnämnda var sådana som nödlandat i fel miljöer och där transport till öppet vatten var vår enda, men ack så viktiga, åtgärd.

Foton: Sångsvanen landade i en trädgård i Löddesnäs...

Foton: Sångsvanen landade i en trädgård i Löddesnäs…

... och knölsvanen i stadsmiljö i Lund.

… och knölsvanen i stadsmiljö i Lund.

Share

Bokslut februari

Det blev en ovanligt intensiv och därtill trist februari. Vi gjorde 41 insatser under månaden vilket är betydligt fler än under någon annan februarimånad. Orsaken till många av fallen var dels den pågående fågelinfluensan, dels den vintriga inledningen. Vi fick alltså hämta åtskilliga sjuka fåglar, bl.a. sex vitkindade gäss, och för dem var det bara avlivning som gällde. Fyra ormvråkar misstänks också ha varit sjuka och samtliga dog. Under den kalla perioden hanterade vi svältoffer av bl.a. två gråhägrar, en kricka, flera svanar och två morkullor. Samtliga dessa dog strax efter omhändertagandet. Vi vill nu glömma denna trista månad och ser fram emot en ljusare marsmånad.

En av ormvråkarna, en äldre mycket svag individ, som inte klarade sig. Det djupt bruna ögat avslöjar att det inte är en yngre fågel.

En av ormvråkarna, en äldre mycket svag individ, som inte klarade sig. Det djupt bruna ögat avslöjar att det inte är en yngre fågel.

Share

Bokslut januari

Så var årets första månad till ända. Normalt har vi 15-25 uppdrag under en januarimånad och som mest hade vi tidigare 30 (2016). I år blev det 39 uppdrag och det är mer än vad vi hade under hela januari och februari 2020. En art som bidrog starkt till detta, och på ett trist sätt, var vitkindad gås. Det grasserar ju fågelinfluensa i flockarna och vi hämtade nio sådana under månaden. För att minska risken för spridning blev det också nio avlivningar. Knölsvanarna sattes i rörelse under vinterperioden sist i januari och det blev fem fall med svanar inblandade. Tre slutade lyckligt. Trevliga inslag var lyckade fall med tornfalk, ormvråk, smådopping och kungsfiskare.

Foto: Släpp av ormvråk. Foto Anders

Foto: Släpp av ormvråk. Foto Anders

Share

Bokslut december och 2020

December blev lugn men också mycket trist. De flesta fallen var negativa och bland annat handlade det om fågelinfluensasjuka fåglar, främst vitkindade gäss. Allra tristast var pilgrimsfalken som kom in under årets slutskede. Den var i gott skick rent kroppsligt men dog hos oss första natten. Möjligen var även den influensasjuk.

Under hela 2020 agerade vi i 592 fall vilket var 20 färre än 2019. Vår uppklarningsprocent blev låg i år och slutade på 30 %. Det låga talet beror på att vi hämtar väldigt många mycket svårt skadade individer. Antalet bokförda telefonsamtal till oss blev 3001 vilket är högst någonsin. Det ger i snitt 8,2 samtal per dag. Snittet för insatser per dag var 1,4.

Denna grågås tillhörde de få som vi lyckades med i december.

Denna grågås tillhörde de få som vi lyckades med i december.

Share

Bokslut november

Efter en mycket lugn oktober blev november förhållandevis händelserik. De 38 insatser vi gjorde var fler än under tidigare novembermånader. Fallen dominerades tyvärr av negativa fall såsom skjutna eller sjuka gäss, fönsterkraschade morkullor och gulknoppsjuka ringduvor. Vid månadens slut blev vi också varse att fågelinfluensan nått skånska fåglar. Ett bekräftat fall var den pilgrimsfalk som hittades i Lund, men även en duvhök och någon av de tre ormvråkarna vi hanterade kan ha varit smittade. Bland positiva fall märks nödlandade fåglar – en bläsand och en sillgrissla. Båda dessa är släppta. Vi minns också den fönsterkraschade sparvhöken som återhämtade sig snabbt och kunde släppas samma dag. Denna sparvhök var en gammal bekant och ringen den bar hade vi själv satt på. Detta skedde i samband med att vi hämtade den i en lagerlokal hösten 2019.

Foto: Bläsanden hittades på en lekplats i Arlöv och återhämtade sig väl.

Foto: Bläsanden hittades på en lekplats i Arlöv och återhämtade sig väl.

Share