Bokslut december och 2021

December blev månaden då den nya influensavågen svepte in ordentligt. Vi fick samtal om väldigt många drabbade fåglar och framförallt gällde det vitkindade gäss. Sådana hämtade vi så många vi hann och framförallt när de hittades i stadsmiljöer. Vi pratar då om stadsgator, torg, trädgårdar och i ett fall på en balkong på 8:e våningen. Det blev totalt 23 fall med sjuka vitkindade men kunde ha blivit betydligt fler. Åtskilliga dog längs stränder och på fälten. Totalt gjordes 50 insatser under månaden och det är betydligt fler än normala decembermånader. Bland positiva fall minns vi nödställda och senare frisläppta individer av smådopping, sillgrissla, hornuggla och flera knölsvanar.

Totalt under året svarade vi på 3372 telefonsamtal och hanterade 638 fall omfattande 677 individer. Till detta ska läggas 277 utryckningar som av olika anledningar misslyckades. I flera fall var fåglarna redan döda och i andra kunde de inte återfinnas. Eller så bedömde vi att fågeln ifråga inte behövde hjälp.

De vitkindade gässen var i ofrivilligt fokus under december. Här ses två friska sådana. Foto: Kenneth Bengtsson

De vitkindade gässen var i ofrivilligt fokus under december. Här ses två friska sådana. Foto: Kenneth Bengtsson

Share

Bokslut november

Månaden blev mer hektisk än den ovanligt lugna oktober. Mycket av detta berodde dock och tyvärr på två trista faktum – fågelinfluensan och ny fågeldöd i Malmös Slottspark. Influensafallen har varit elva (plus några som hämtats döda) och i Slottsparken har totalt 17 fåglar hämtats, de flesta döda. Bland de positiva fallen märks två morkullor och två knölsvanar samt en av vardera havssula, sillgrissla och det märkliga fallet med kattugglan i skorstenen. En gräsand kan också nämnas. Den var sjuk i den mystiska åkomman och hämtades av oss i Slottsparken i augusti. Efter några dagars framgångsrik vård kunde den släppas fri vid Spillepeng. I mitten av september var den tillbaka i Slottsparken och till synes i prima skick. Men i början av november var det dags igen. Den visade samma symptom som i augusti och togs in för ny vård. Även denna var framgångsrik och anden är nu släppt fri igen. Kanske ses vi igen.

Foto: Gräsanden som vi vårdat två gånger.

Foto: Gräsanden som vi vårdat två gånger.

Share

Bokslut oktober

Det blev den lugnaste oktobermånaden sedan 2013 och antalet insatser blev bara 21. Normalt brukar några arter vara ganska vanliga som patienter vid denna tid, t.ex. sparvhökar och morkullor. Men i år saknades de alltså. Och det var ju bra! Vi vill ju att fåglarna ska vara livskraftiga och att de ska klara sig själv. Den tidigare fågeldöden i Malmös parker har ebbat ut och vädret var nog gynnsamt för de flesta. En oroväckande sak dök dock upp i slutet på månaden – en misstänkt influensasjuk vitkindad gås i Malmö. Vi vill inte ha en sådan säsong igen! Men november började oroväckande med ännu ett misstänkt fall. Vi får se hur det blir.

Pilgrimsfalken från september är analyserad och den hade inte influensan. Däremot fanns det metallfragment från misstänkt hagel i ena vingen!

Pilgrimsfalken från september är analyserad och den hade inte influensan. Däremot fanns det metallfragment från misstänkt hagel i ena vingen!

Share

Bokslut september

Månaden blev lugnare än en normal septembermånad och insatserna begränsade sig till 39. Dödligheten bland framförallt gräsänder i Malmö hade upphört i slutet av augusti, men under september började knölsvanarna insjukna istället. Vi har hämtat tre sjuka (alla dog) och tre döda i parkerna. Ytterligare fler har hämtats av andra. Telefonsamtalen dominerades som vanligt under denna månad av duvor i diverse belägenheter. Tyvärr är den geografiska spridningen mycket stor och vi klarar inte alla duvor. Men 19 individer blev omhändertagna av oss. Bland ovanligare arter märks en bivråk med usel fjäderdräkt och en pilgrimsfalk som satt apatisk i en trädgård i Lomma. Bivråken tvingades vi avliva men falken har vi hopp om att klara.

Foto: Pilgrimsfalken i Lomma

Foto: Pilgrimsfalken i Lomma

Share

Bokslut augusti

Det blev en hektisk augusti med 95 insatser. Det var två fler än tidigare högsta tal för månaden. En starkt bidragande orsak till det höga talet var utbrottet av fågeldöd i Malmös parker och kanaler. Vi hämtade många både döda och försvagade fåglar – som mest elva under en dag. Främst handlade det om gräsänder och 30 sådana togs in för vård. Av dessa kunde vi friskförklara elva, resten avled eller avlivades. Förhoppningsvis är dödligheten under avklingande men det var oroande att finna två helt utslagna kråkor i parken under månadens sista dag. Här misstänker vi annan orsak, i värsta fall medveten förgiftning. Men det finns naturliga faror också och virus kan inte uteslutas. Månaden präglades av fall rörande vanliga arter som duvor, måsar och inte minst parkrelaterade sjöfåglar. De tre udda arterna vi fick in lyckades vi tyvärr inte med. Det var en utmärglad fiskgjuse, en vingskadad göktyta och en lärkfalk som förlorat ena vingen – en mycket märklig skada. Vi tröstar oss med att vi kunde släppa 32 andra patienter fria efter vård.

Några av parkfåglarna som vi lyckades få friska.

Några av parkfåglarna som vi lyckades få friska.

Share