Bokslut april

Året har inletts lugnt och april blev inget undantag. Vi bokförde 26 insatser och det handlade nästan uteslutande om vardagsärenden. Ska vi nämna något så väljer vi en nödlandad ejder i Lund som flyttades till Öresund och den trista historien med ormvråken som fastnade i taggtråd. Det vi slapp var offer för fågelinfluensan. Det senaste influensafallet hade vi 29 februari och årets epidemi tog alltså slut ovanligt fort. Ett trist fenomen som verkar vara årstidsbundet är att fiskmåsarna blir påkörda och det började som vanligt i april. Åtta fiskmåsar hämtade vi under månaden och de flesta hade typiska påkörningsskador. Det absolut trevligaste var att vi kunde släppa pilgrimsfalken fri. Den kom in i mars och släpptes efter lyckad vård i april.

Foto: Ejdern släpptes i Öresund.

Foto: Ejdern släpptes i Öresund.

Share