Bokslut maj

Månaden följde det normala mönstret med en lugn inledning och en mycket hektisk avslutning – åtminstone vad gäller inkomna telefonsamtal. Anledningen är fågelungarna och samtal om dem brukar börja komma omkring 15 maj. Då gäller det främst råkungar och sen följer kråkor och skator. I slutet på månaden tillkommer fiskmåsarnas, kajornas och mesarnas ungar och sen är det fullt ös i veckor framöver. Vi svarar på samtalen och hoppas att alla förstår det omöjliga att ta hand om alla dessa ungar.
Under månaden hanterade vi 31 fall varav ett gäller sju gräsandsungar. Som vanligt vid denna tid skadas många vuxna fiskmåsar i trafiken och det blev 13 sådana under månaden. Alla var hopplöst skadade. Bland det positiva märks bl.a. två glador, en knölsvan och en nödlandad tornseglare.

Foto: Så här ska det gå till med fågelungar – föräldrarna ska göra jobbet! Foto: Brita Berbig

Foto: Så här ska det gå till med fågelungar – föräldrarna ska göra jobbet! Foto: Brita Berbig

Share