Bokslut september

Månaden blev lugnare än en normal septembermånad och insatserna begränsade sig till 39. Dödligheten bland framförallt gräsänder i Malmö hade upphört i slutet av augusti, men under september började knölsvanarna insjukna istället. Vi har hämtat tre sjuka (alla dog) och tre döda i parkerna. Ytterligare fler har hämtats av andra. Telefonsamtalen dominerades som vanligt under denna månad av duvor i diverse belägenheter. Tyvärr är den geografiska spridningen mycket stor och vi klarar inte alla duvor. Men 19 individer blev omhändertagna av oss. Bland ovanligare arter märks en bivråk med usel fjäderdräkt och en pilgrimsfalk som satt apatisk i en trädgård i Lomma. Bivråken tvingades vi avliva men falken har vi hopp om att klara.

Foto: Pilgrimsfalken i Lomma

Foto: Pilgrimsfalken i Lomma

Share

Bokslut augusti

Det blev en hektisk augusti med 95 insatser. Det var två fler än tidigare högsta tal för månaden. En starkt bidragande orsak till det höga talet var utbrottet av fågeldöd i Malmös parker och kanaler. Vi hämtade många både döda och försvagade fåglar – som mest elva under en dag. Främst handlade det om gräsänder och 30 sådana togs in för vård. Av dessa kunde vi friskförklara elva, resten avled eller avlivades. Förhoppningsvis är dödligheten under avklingande men det var oroande att finna två helt utslagna kråkor i parken under månadens sista dag. Här misstänker vi annan orsak, i värsta fall medveten förgiftning. Men det finns naturliga faror också och virus kan inte uteslutas. Månaden präglades av fall rörande vanliga arter som duvor, måsar och inte minst parkrelaterade sjöfåglar. De tre udda arterna vi fick in lyckades vi tyvärr inte med. Det var en utmärglad fiskgjuse, en vingskadad göktyta och en lärkfalk som förlorat ena vingen – en mycket märklig skada. Vi tröstar oss med att vi kunde släppa 32 andra patienter fria efter vård.

Några av parkfåglarna som vi lyckades få friska.

Några av parkfåglarna som vi lyckades få friska.

Share

Bokslut juli

Månaden är normalt den intensivaste och så blev det i år också. Totalt gjorde vi 110 insatser. Dominerande art var som vanligt under juli fiskmåsen. 49 sådana hanterade vi och av dem kunde nio släppas fria igen. Övriga var för svårt skadade och som regel handlade det om bilolyckor. Tornseglare är en annan typisk juliart och fem sådana kunde vi få igång. Tyvärr var flera andra mycket svaga och utmagrade när vi fick tag i dem och dessa klarade vi inte. I slutet av månaden startade en tämligen omfattande fågeldöd i Malmös parker och vi hämtade hem de vi hittade vid liv. Flertalet var mycket svaga men fem gräsänder och en sothöna lyckades vi få friska. Fågeldöden i parkerna ökade pressen på oss och vi var under en period tvungna att prioritera bort en del fall – mest handlade det då om duvungar.

Sjuka gräsänder från parkerna under rehabilitering.

Sjuka gräsänder från parkerna under rehabilitering.

Share

Bokslut juni

Det var en mycket jobbig månad som dominerades stort av samtal om fågelungar. Totalt bokförde vi 778 samtal under månaden och det resulterade i 97 insatser och 109 individer. Den helt dominerande arten var fiskmås med totalt 60 omhändertagna fåglar – både ungar och skadade adulta. Av dessa klarade sig 15.
Samtalen om fågelungar är jobbiga, dels därför att de är många, dels för att vi ofta måste ge trista svar till engagerade människor. Men verkligheten är som den är och att ta hand om alla är en omöjlighet.
Månaden var mycket fattig på udda fågelarter. Det som gladde oss mest var två lyckade insatser för adulta tornfalkar – en från Landskrona och en från Lomma. Den senare hittades genomvåt i en vattentunna och kunde släppas fri efter torkning. Hon hade ruvfläckar och därmed säkert också ungar i ett bo i närheten.

Foto: Tornfalken från Landskrona.

Foto: Tornfalken från Landskrona.

Share

Bokslut maj

Månaden blev förhållandevis lugn och antalet insatser inskränkte sig till 34. Det är mindre än normalt i maj. Vi hanterade de sista fallen av influensadrabbade vitkindade gäss i början av månaden, men efter den 5e har fallen uteblivit. Vi kan därmed sätta punkt för denna trista period. Bland trevliga och lyckade fall märks en röd glada, en skäggdopping samt årets första gräsandskull (12 ungar) som räddades av en privatperson. Modern var trafikdödad. På den trista sidan finns hela 14 vingskadade äldre fiskmåsar. De är förmodligen påkörda allihop och tyvärr också avlivade. Skadorna är som regel brutala på påkörda fiskmåsar. Samtalen om fågelungar började också trilla in i slutet av månaden, men här vet vi att det blir etter värre i juni. Den månaden är en utmaning för telefonansvarig!

Foto: Gräsandskullen tre veckor gammal.

Foto: Gräsandskullen tre veckor gammal.

Share