Bokslut 2023

Årets sista månad blev trist. De flesta av de 27 uppdragen var negativa och det var influensasjuka vitkindade gäss som dominerade. Totalt blev det 13 vitkindade gäss – alla sjuka. Bland bekräftade offer fanns även en havstrut. Trevligast var att två av de tre ormvråkarna vi fick in kunde släppas och att det finns hopp även för den tredje. Den sitter alltså kvar hos oss i skrivande stund.
Totalt blev det 440 fall omfattande 453 fåglar under 2023. Av dessa kunde vi släppa 141 fåglar fria efter vård (31 %). Här ska nämnas att vi räknar in alla omhändertagna individer i vår statistik, alltså även de svårt skadade som tas in för avlivning. Vi kan också nämna att vi ryckte ut förgäves vid 177 tillfällen. I 31 av dessa fall var fågeln död när vi kom fram.

En av de tre ormvråkarna var en ljus individ, en så kallad börringevråk. Foto Anders.

En av de tre ormvråkarna var en ljus individ, en så kallad börringevråk. Foto Anders.

Share