Bokslut oktober

Månaden var tämligen normal med i genomsnitt ett uppdrag per dag, alltså totalt 31. Några fenomen dominerade verksamheten och ett var vinddrivna havsfåglar under de blåsiga dagarna. Det resulterade i fyra sillgrisslor och en av vardera havssula och ejder. Alla utom en sillgrissla kunde släppas tillbaka till havet. Ett annat tidstypiskt fenomen i oktober är fönsterkraschade fåglar och sådana fick vi väldigt många samtal om. Morkullan är en art som ofta drabbas och av sex hämtade kunde fel släppas fria. Bland de mindre ”fönsterfåglarna” märktes bl.a. svartmes, stjärtmes, ringtrast och större hackspett, men av dessa var det bara svartmesen som klarade sig. Ringtrasten som dog var intressant för Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och den finns nu hos dem. Duvorna höll på månaden ut men under avmattning de sista dagarna.

Foto: Den unga havssulan inför frisläppningen.

Foto: Den unga havssulan inför frisläppningen.

Share