Bokslut augusti

Augusti blev ovanligt händelsefattig. Väldigt mycket handlade om duvor och därefter om måsfåglar. Under en period i samband med ovädret Hans blev det också elva fall med tornseglare. Den arten mådde inte bra under den aktuella veckan. Duvorna är ett kapitel för sig. Deras ungproduktion toppar under sensommaren och då händer det väldigt mycket och på väldigt många platser. Dessutom från morgon till kväll. Vi gör vad vi kan men tvingas att prioritera ganska friskt. Av drygt 120 samtal om duvor (från hela Skåne) blev det 18 insatser. Av lite mer udda arter kan nämnas tre nödlandade storskarvar och en rörhöna som nog också nödlandat. Dessa fyra kunde släppas fria antingen samma dag eller några dagar senare.

Foto: En av tornseglarna som kunde släppas efter vård.

Foto: En av tornseglarna som kunde släppas efter vård.

Share