Bokslut december och 2019

December blev en innehållsrik månad. Vi hade flera märkliga fall och ovanligt många med lycklig utgång. Det handlade t.ex. om en lerig sångsvan, en röd glada med märkligt vingfel, en instängd (2 ggr!) tornfalk som vi själv haft inne som unge, flera drogade kråkfåglar och en kattuggla som klarade en frontkrock med en Volvo. På minussidan finns bl.a. sju gul-knoppduvor, en med luftgevär skjuten gråtrut och en rekordgammal råka. Den senare väckte berättigat intresse eftersom den konstaterades vara Europas äldsta kända kråkfågel. Slutresultatet för 2019 blev 612 fall omfattande 665 fågelindivider. Av dessa kunde 251 släppas fria igen vilket motsvarar 38 %. Nu tar vi tag i 2020.

Tornfalken som vi vårdat som unge och nu två gånger under december.

Tornfalken som vi vårdat som unge och nu två gånger under december.

Share