Bokslut december och 2022

Årets sista månad präglades av negativa fall. Vi har nog aldrig förr haft en månad med bara en lyckad insats och hela 30 negativa! Mycket av detta beror på fågelinfluensa bland framförallt vitkindade gäss. Det blev 18 sådana under månaden och åtskilliga fler samtal om sådana runt om i landskapet. Årets sista insats blev också en av de allra tristaste. Det handlade om en ung pilgrimsfalk med tydliga symptom på influensan. Den dog efter några timmar och kommer att skickas till SVA.
Vilken var då vår lyckade insats under december? Jo en på en cykelbana nödlandad smådopping som kunde släppas fri i Öresund dagen efter.
Totalt blev det 475 insatser omfattande 495 individer under 2022. Det är betydligt färre än under föregående år och förklaringen till det är nog att vi slapp sjukdomsutbrott i Malmös parker samt att vi inte körde på alla duvlarm under höstens gulknoppsutbrott.

Den sjuka pilgrimsfalken 31 december.

Den sjuka pilgrimsfalken 31 december.

Share