Bokslut mars

Det blev ännu en månad med ovanligt få insatser – det blev bara 16 sådana. Någon influensa råkade vi inte på men vi såg några misstänkta fall i Lommabukten och fick några samtal som tydde på sjukdomen. Mars är en typisk svanmånad och tre knölsvanar flyttades till Öresund efter revirstrider i parkerna. En fjärde hittades sjuk i Slottsparken och dog dagen efter – symptomen tydde på det vi brukar kalla algförgiftning. Samma fenomen hade dessförinnan drabbat en gräsand, men den lyckades vi få igång igen. Två andra lyckade insatser handlade om en gråtrut (som nog ätit något olämpligt) och en röd glada som fastnat i ett träd och skadat ena vingen. Bland negativa fall märktes bland annat en tornfalk (vingbrott) och en knipa som ramlat ner i en skorsten. Knipan var sotig och medtagen och klarade inte tvätten. Vi kan också nämna att den åldriga kajan som vi tog in för palliativ vård i oktober 2022 somnade in 28 mars. Den blev 20 år, 8 månader och 28 dagar gammal.

Foto: Knipan från skorstenen som vi tyvärr inte klarade.

Foto: Knipan från skorstenen som vi tyvärr inte klarade.

Share