Bokslut augusti

Så gick ännu en månad. Vi bokförde 88 insatser och av dem gällde 34 ringduvor och 21 fiskmåsar. Månaden var så gott som helt befriad från udda insatser och de hanterade arterna var typiska för månaden – här kan nämnas unga storskarvar och dito gråhägrar, fönsterkraschade sparvhökar och nedfallna tornseglareungar. Säsongens första skadskjutna gås – en kanadagås – hanterades också. 88 insatser blir nästan tre per dag och det kände vi oss helt nöjda med.

Foto: Ung storskarv som nödlandat i stad. Denna släpptes fri efter några dagars vila och serverade sötvattansfiskar.

Ung storskarv som nödlandat i stad. Denna släpptes fri efter några dagars vila och serverade sötvattensfiskar.

Share