Bokslut juli

Månaden blev jobbig och slutade på 131 insatser. Det är bara en mindre än vårt absoluta månadsrekord från juli 2018. Fiskmåsarna är den helt dominerande arten under denna månad och 81 av fallen gällde just fiskmåsar. Därefter kommer diverse duvor. Det handlar alltså om ganska enahanda uppdrag under juli. Bland övriga arter märks en handfull tornseglare, en silltrut, några gräsänder, bland annat en sen kull som flyttades, samt den förrymda dvärgpapegojan. Papegojan blev ett jobbigt ärende eftersom den skulle hanteras som hittegods och därmed en massa pappersexercis. Men allt löstes på rätt sätt och papegojan är i goda händer.

Foto: Vad karakteriserar juli bäst om inte en ung och en äldre fiskmås?

Foto: Vad karakteriserar juli bäst om inte en ung och en äldre fiskmås?

Share