Bokslut december och 2020

December blev lugn men också mycket trist. De flesta fallen var negativa och bland annat handlade det om fågelinfluensasjuka fåglar, främst vitkindade gäss. Allra tristast var pilgrimsfalken som kom in under årets slutskede. Den var i gott skick rent kroppsligt men dog hos oss första natten. Möjligen var även den influensasjuk.

Under hela 2020 agerade vi i 592 fall vilket var 20 färre än 2019. Vår uppklarningsprocent blev låg i år och slutade på 30 %. Det låga talet beror på att vi hämtar väldigt många mycket svårt skadade individer. Antalet bokförda telefonsamtal till oss blev 3001 vilket är högst någonsin. Det ger i snitt 8,2 samtal per dag. Snittet för insatser per dag var 1,4.

Denna grågås tillhörde de få som vi lyckades med i december.

Denna grågås tillhörde de få som vi lyckades med i december.

Share