Bokslut januari

Så var årets första månad till ända. Normalt har vi 15-25 uppdrag under en januarimånad och som mest hade vi tidigare 30 (2016). I år blev det 39 uppdrag och det är mer än vad vi hade under hela januari och februari 2020. En art som bidrog starkt till detta, och på ett trist sätt, var vitkindad gås. Det grasserar ju fågelinfluensa i flockarna och vi hämtade nio sådana under månaden. För att minska risken för spridning blev det också nio avlivningar. Knölsvanarna sattes i rörelse under vinterperioden sist i januari och det blev fem fall med svanar inblandade. Tre slutade lyckligt. Trevliga inslag var lyckade fall med tornfalk, ormvråk, smådopping och kungsfiskare.

Foto: Släpp av ormvråk. Foto Anders

Foto: Släpp av ormvråk. Foto Anders

Share