Bokslut februari

Det blev en ovanligt intensiv och därtill trist februari. Vi gjorde 41 insatser under månaden vilket är betydligt fler än under någon annan februarimånad. Orsaken till många av fallen var dels den pågående fågelinfluensan, dels den vintriga inledningen. Vi fick alltså hämta åtskilliga sjuka fåglar, bl.a. sex vitkindade gäss, och för dem var det bara avlivning som gällde. Fyra ormvråkar misstänks också ha varit sjuka och samtliga dog. Under den kalla perioden hanterade vi svältoffer av bl.a. två gråhägrar, en kricka, flera svanar och två morkullor. Samtliga dessa dog strax efter omhändertagandet. Vi vill nu glömma denna trista månad och ser fram emot en ljusare marsmånad.

En av ormvråkarna, en äldre mycket svag individ, som inte klarade sig. Det djupt bruna ögat avslöjar att det inte är en yngre fågel.

En av ormvråkarna, en äldre mycket svag individ, som inte klarade sig. Det djupt bruna ögat avslöjar att det inte är en yngre fågel.

Share