Bokslut mars

Mars blev liksom januari och februari ovanligt händelserik. Vi ryckte ut på 48 uppdrag och hanterade 49 fåglar. Därtill hämtade vi en hel del döda fåglar, framförallt gäss, och det var givetvis fågelinfluensan som gjorde månaden hektisk. Till skillnad från februari var andelen lyckade fall nöjaktigt hög. Bland de 16 lyckade fallen finner vi bl.a. fyra morkullor, fyra måsfåglar, två svanar, en ejder och en skäggdopping. De fyra sistnämnda var sådana som nödlandat i fel miljöer och där transport till öppet vatten var vår enda, men ack så viktiga, åtgärd.

Foton: Sångsvanen landade i en trädgård i Löddesnäs...

Foton: Sångsvanen landade i en trädgård i Löddesnäs…

... och knölsvanen i stadsmiljö i Lund.

… och knölsvanen i stadsmiljö i Lund.

Share