Bokslut december och 2021

December blev månaden då den nya influensavågen svepte in ordentligt. Vi fick samtal om väldigt många drabbade fåglar och framförallt gällde det vitkindade gäss. Sådana hämtade vi så många vi hann och framförallt när de hittades i stadsmiljöer. Vi pratar då om stadsgator, torg, trädgårdar och i ett fall på en balkong på 8:e våningen. Det blev totalt 23 fall med sjuka vitkindade men kunde ha blivit betydligt fler. Åtskilliga dog längs stränder och på fälten. Totalt gjordes 50 insatser under månaden och det är betydligt fler än normala decembermånader. Bland positiva fall minns vi nödställda och senare frisläppta individer av smådopping, sillgrissla, hornuggla och flera knölsvanar.

Totalt under året svarade vi på 3372 telefonsamtal och hanterade 638 fall omfattande 677 individer. Till detta ska läggas 277 utryckningar som av olika anledningar misslyckades. I flera fall var fåglarna redan döda och i andra kunde de inte återfinnas. Eller så bedömde vi att fågeln ifråga inte behövde hjälp.

De vitkindade gässen var i ofrivilligt fokus under december. Här ses två friska sådana. Foto: Kenneth Bengtsson

De vitkindade gässen var i ofrivilligt fokus under december. Här ses två friska sådana. Foto: Kenneth Bengtsson

Share