Bokslut januari

Fallen med fågelinfluensa minskade dramatiskt från och med årsskiftet och vi behövde bara rycka ut på sex sådana fall i januari. Vanligaste arten under månaden blev knölsvanen med åtta insatser. Här handlade det som regel om nödlandade ungfåglar som bara behövde hjälp med transport till Öresund. En art som vi brukar ha låg uppklaringsprocent på är gråtruten. Men under januari klarade vi de tre som vi fick in. Samtliga hade drabbats av akut svaghet och var helt återställda dagarna efteråt. Vi tror att de hade ätit något olämpligt. Duvhökar är inte några vanliga gäster hos oss men just nu sitter det en ung hanne i vår anläggning. Den var mycket svag när den kom in men är nu på bättringsvägen. Totalt blev det 33 insatser under januari.

6

En av gråtrutarna som var helt återställd efter 24 timmars vila.

En av gråtrutarna som var helt återställd efter 24 timmars vila.

Share