Bokslut juni

Som väntat blev juni en hektisk månad och lika väntat var att fiskmåsarna skulle dominera. Av totalt 67 insatser handlade det om fiskmåsar i 32 av fallen. Hälften av de fall vi agerade på handlade alltså om fiskmåsar och det var till övervägande del adulta, påkörda individer med elaka vingskador. Uppklarningsprocenten är därför bedrövligt låg och endast fyra individer kunde rehabiliteras och släppas fria igen. Månaden var i princip helt befriad från fall med udda arter – en som kan nämnas är dock en nödlandad ejder i Malmö som flyttades till Öresund. Av de 17 lyckade, eller fortfarande under vård varande, fallen under månaden kan vi nämna den halvt nakna kajungen som vi hämtade i Malmö 13 juni. Varför i princip alla kroppsfjädrar saknas vet vi inte men fenomenet har vi sett förr. De tidigare vi hanterat har avlidit i tidigt skede men denna verkar ha stor livskraft. Vi behåller den därför tillsvidare för att se om den kan utveckla kroppsfjädrar. I dagsläget har den fått sällskap med en minst 19-årig råka och de verkar fungera bra ihop. Några fall med svaga änder och gäss i Slottsparken kan tyda på att en ökad dödlighet står för dörren och det finns även tendenser till ökad smitta av fågelinfluensa i vårt område. Juli månad kommer att ge svar på om farhågorna stämmer.

Foto: Den nakna kajan och den gamla råkan.

Foto: Den nakna kajan och den gamla råkan.

Share