Bokslut maj

Maj blev som väntat en betydligt jobbigare månad än de föregående fyra. Vi gjorde 39 insatser vilket är ganska normalt för maj. Telefonen ringde dock väldigt många gånger och det beror på att ungfågelsperioden börjar omkring den 15 maj. Då hittas först skat- och råkungar och sen följer fiskmåsar, mesar – och alla andra! När det gäller ungar måste vi av flera olika anledningar hålla en mycket strikt attityd. Dels missbedöms många situationer, dels är det helt omöjligt för oss att ersätta hundratals fågelföräldrar under en säsong. Så huvudrådet är – låt ungarna vara där de är – Ta inte hem dem!

Fiskmåsarna dominerade stort bland uppdragen. Av någon anledning blir många påkörda under sommarperioden. Det brukar börja i april och ökar sedan. I maj hämtade vi 15 påkörda fiskmåsar och av dessa kunde fyra släppas fria igen. Vi födde upp en liten gräsandskull på fem ungar och dessa släpptes i början av juni. Bland trista fall märks en brun kärrhök med allvarligt vingbrott och den smålom som vi tidigare berättat om på Facebook.

Foto: Smålommen som inte gick att rädda.

Foto: Smålommen som inte gick att rädda.

Share