Bokslut maj

Månaden blev förhållandevis lugn och antalet insatser inskränkte sig till 34. Det är mindre än normalt i maj. Vi hanterade de sista fallen av influensadrabbade vitkindade gäss i början av månaden, men efter den 5e har fallen uteblivit. Vi kan därmed sätta punkt för denna trista period. Bland trevliga och lyckade fall märks en röd glada, en skäggdopping samt årets första gräsandskull (12 ungar) som räddades av en privatperson. Modern var trafikdödad. På den trista sidan finns hela 14 vingskadade äldre fiskmåsar. De är förmodligen påkörda allihop och tyvärr också avlivade. Skadorna är som regel brutala på påkörda fiskmåsar. Samtalen om fågelungar började också trilla in i slutet av månaden, men här vet vi att det blir etter värre i juni. Den månaden är en utmaning för telefonansvarig!

Foto: Gräsandskullen tre veckor gammal.

Foto: Gräsandskullen tre veckor gammal.

Share