Bokslut juni

Det var en mycket jobbig månad som dominerades stort av samtal om fågelungar. Totalt bokförde vi 778 samtal under månaden och det resulterade i 97 insatser och 109 individer. Den helt dominerande arten var fiskmås med totalt 60 omhändertagna fåglar – både ungar och skadade adulta. Av dessa klarade sig 15.
Samtalen om fågelungar är jobbiga, dels därför att de är många, dels för att vi ofta måste ge trista svar till engagerade människor. Men verkligheten är som den är och att ta hand om alla är en omöjlighet.
Månaden var mycket fattig på udda fågelarter. Det som gladde oss mest var två lyckade insatser för adulta tornfalkar – en från Landskrona och en från Lomma. Den senare hittades genomvåt i en vattentunna och kunde släppas fri efter torkning. Hon hade ruvfläckar och därmed säkert också ungar i ett bo i närheten.

Foto: Tornfalken från Landskrona.

Foto: Tornfalken från Landskrona.

Share