Bokslut juli

Månaden är normalt den intensivaste och så blev det i år också. Totalt gjorde vi 110 insatser. Dominerande art var som vanligt under juli fiskmåsen. 49 sådana hanterade vi och av dem kunde nio släppas fria igen. Övriga var för svårt skadade och som regel handlade det om bilolyckor. Tornseglare är en annan typisk juliart och fem sådana kunde vi få igång. Tyvärr var flera andra mycket svaga och utmagrade när vi fick tag i dem och dessa klarade vi inte. I slutet av månaden startade en tämligen omfattande fågeldöd i Malmös parker och vi hämtade hem de vi hittade vid liv. Flertalet var mycket svaga men fem gräsänder och en sothöna lyckades vi få friska. Fågeldöden i parkerna ökade pressen på oss och vi var under en period tvungna att prioritera bort en del fall – mest handlade det då om duvungar.

Sjuka gräsänder från parkerna under rehabilitering.

Sjuka gräsänder från parkerna under rehabilitering.

Share