Bokslut augusti

Det blev en hektisk augusti med 95 insatser. Det var två fler än tidigare högsta tal för månaden. En starkt bidragande orsak till det höga talet var utbrottet av fågeldöd i Malmös parker och kanaler. Vi hämtade många både döda och försvagade fåglar – som mest elva under en dag. Främst handlade det om gräsänder och 30 sådana togs in för vård. Av dessa kunde vi friskförklara elva, resten avled eller avlivades. Förhoppningsvis är dödligheten under avklingande men det var oroande att finna två helt utslagna kråkor i parken under månadens sista dag. Här misstänker vi annan orsak, i värsta fall medveten förgiftning. Men det finns naturliga faror också och virus kan inte uteslutas. Månaden präglades av fall rörande vanliga arter som duvor, måsar och inte minst parkrelaterade sjöfåglar. De tre udda arterna vi fick in lyckades vi tyvärr inte med. Det var en utmärglad fiskgjuse, en vingskadad göktyta och en lärkfalk som förlorat ena vingen – en mycket märklig skada. Vi tröstar oss med att vi kunde släppa 32 andra patienter fria efter vård.

Några av parkfåglarna som vi lyckades få friska.

Några av parkfåglarna som vi lyckades få friska.

Share