Bokslut september

Månaden blev lugnare än en normal septembermånad och insatserna begränsade sig till 39. Dödligheten bland framförallt gräsänder i Malmö hade upphört i slutet av augusti, men under september började knölsvanarna insjukna istället. Vi har hämtat tre sjuka (alla dog) och tre döda i parkerna. Ytterligare fler har hämtats av andra. Telefonsamtalen dominerades som vanligt under denna månad av duvor i diverse belägenheter. Tyvärr är den geografiska spridningen mycket stor och vi klarar inte alla duvor. Men 19 individer blev omhändertagna av oss. Bland ovanligare arter märks en bivråk med usel fjäderdräkt och en pilgrimsfalk som satt apatisk i en trädgård i Lomma. Bivråken tvingades vi avliva men falken har vi hopp om att klara.

Foto: Pilgrimsfalken i Lomma

Foto: Pilgrimsfalken i Lomma

Share