Bokslut mars

Månaden blev onormalt lugn och antalet insatser inskränkte sig till 15. Lugnet beror till stor del på det stabila högtrycksbetonade vädret som dominerade månaden. Det innebar att flyttfåglar på väg norrut inte behövde ta så många pauser utan kunde i lugn och ro flyga värdshus förbi. Vi hade t.ex. bara ett fall med en nödställd morkulla i mars. Det brukar bli fler och ifjor hade vi t.ex. 13 morkulleuppdrag i mars. Fågelinfluensan höll sig också lugn och vi behövde bara hämta två sjuka fåglar – båda vitkindade gäss. På tal om de senare gästas vi ofta av en övervintrande flock på cirka 3000 fåglar i vår bukt. Och bland dem har den senaste tiden funnits en sällsynt gäst från öster – en rödhalsad gås. Den får illustrera månaden.

Den rödhalsade gåsen bland vitkindade gäss. Foto: Kenneth Bengtsson

Den rödhalsade gåsen bland vitkindade gäss. Foto: Kenneth Bengtsson

Share