Bokslut april

Månaden blev betydligt mer händelserik än mars. Detta trots att flera typiska aprilarter uteblev, som t.ex. nödlandade morkullor och ejdrar samt kajor i skorstenar. Sådana fall är legio i april men sånär som en kaja i en öppen spis uteblev de helt detta år.
Influensan pågår i mild omfattning och under månaden blev det fem vitkindade gäss med denna diagnos. Fiskmåsar och i viss mån även gråtrutar drabbas i större omfattning av trafikskador under senvår och sommar och detta fenomen fick vi erfara nio gånger under månaden och det slutade illa för samtliga. Bättre gick det för två havstrutar som hittades insmorda med matfett eller liknande. De tvättades och kunde släppas fria. Det mest överraskande uppdraget var en nödlandad smålom i Lomma. Den släppte vi fri i Öresund samma dag.

Foto: Smålommen i Lomma. KB foto

Foto: Smålommen i Lomma. KB foto

Share