Bokslut maj

Månaden blev tämligen normal med 50 insatser. Normalt är också att fiskmåsen dominerade månaden och där handlade det mest om påkörda och vingbrutna adulta fåglar. Vi hanterade 20 sådana och klarade fem, resten var hopplöst skadade. Fågelinfluensan härjade fortfarande i början på maj och fem vitkindade gäss hämtades, därefter ebbade sjukdomen ut. Bland övriga insatser märks tre gräsandskullar varav en slutade med att sju ungar togs in för uppväxt. Övriga kullar kunde flyttas till lämpliga vatten tillsammans med modern. Vi lyckades även med en kattuggla som mobbats av kråkfåglar, en strandskata som fastnat i taggtråd och en ormvråk med skadad vinge. En nödlandad tornseglare kunde också släppas fri liksom tre ringduvor.

En av månadens 20 fiskmåsar hade fastnat i ett träd och kunde räddas till fortsatt liv.

En av månadens 20 fiskmåsar hade fastnat i ett träd och kunde räddas till fortsatt liv.

Share