Bokslut juni

Juni blev som vanligt en hektisk månad, åtminstone vad gäller antalet inkomna samtal. Som i huvudsak handlade om fågelungar. Men antalet uppdrag som vi åkte ut på blev lägre än under senare år och inskränkte sig till 62. Det beror delvis på lite hårdare attityd mot just fågelungar (vi ska orka också) samt utebliven dödlighet i Malmös parker. Fiskmåsarna dominerade stort och det handlade mest om påkörda sådana med negativt slutresultat. Sommarmånaderna och trafiken går hårt åt just fiskmåsarna. Bland lyckade fall märks sex gravandsungar under uppfödning samt tre ringduvor, en strandskata och en pilfink – alla instängda i diverse ofrivilliga ”fällor”. Mest udda var den havssula som hämtades bland badgäster vid Ribersborg. Tyvärr var den drabbad av fågelinfluensa – som härjat vilt bland diverse havsfåglar under säsongen – och dog dagen efter hämtningen.

Foto: Gravandsungarna under uppfödning. KB

Foto: Gravandsungarna under uppfödning. KB

Share