Bokslut juli

Det blev en fiskmåsmånad utan like och tyvärr också en negativ sådan. Totalt gjorde vi 95 insatser och av dem handlade 60 om fiskmåsar. Av dessa 60 kunde vi rädda fem, resten var hopplöst skadade. Av övriga 35 fall handlade 17 om duvor och där blev facit bättre – åtta av dem kunde släppas fria igen. Just duvorna kommer framöver att ta över den roll som fiskmåsarna spelat under maj-juli. Nu är det med andra ord duvornas säsong som väntar.

Bland övriga fall i juli märks en svanunge som fastnat mellan stenar, två flyttade gräsandskullar och en lärkfalk som vårdades framgångsrikt.

Bland friska fåglar i bukten utmärkte sig skräntärnorna. Som mest sågs 33 olika individer samtidigt och så många har aldrig förr setts i vårt område. Glädjande nog fanns många ungfåglar med i flockarna.

Foto: Nio av de skräntärnor som sågs i bukten.

Foto: Nio av de skräntärnor som sågs i bukten.

Share