Bokslut augusti

Månaden blev förhållandevis lugn och nästan helt utan udda insatser. Det mesta handlade som vanligt i augusti om duvor. Det är deras högsäsong nu och det händer allt för mycket med allt för många och på allt för många platser för att vi ska kunna hjälpa alla. Det blir därför många samtal som bara handlar om rådgivning. Av de 55 insatser vi gjorde handlade dock 16 om just duvor. Fyra av dem kunde vårdas positivt. Samtalen om fiskmåsar ebbar normalt ut när vi är inne i augusti och så blev det i år också. Dock blev det 16 insatser med fiskmåsar och av dessa kunde fem släppas fria igen. Udda arter uteblev alltså nästan helt och de enda som kan nämnas är en av vardera bivråk, törnskata och ljungpipare. Dessa var dock bortom all räddning och belastar därför vårt negativa konto. Vi kan också nämna två sparvhökar varav den ena vårdades positivt.

Foto: Den friskförklarade sparvhöken.

Foto: Den friskförklarade sparvhöken.

Share