Bokslut september

Med ett undantag blev det en mycket lugn månad och antalet insatser stannade på 30. Undantaget var duvorna som vi fick allt för många samtal om för att klara trycket. Larmen kom från hela regionen och det handlade om 5-10 samtal varje dag under månaden. Det är förvisso typiskt för årstiden och det beror på att duvorna förökar sig friskt under sensommar och höst. Många av dessa ungar råkar då ut för diverse skador – både naturliga och vållade via människan. Men för att kunna överleva själva var vi tvungna att nöja oss med rådgivning i de flesta fallen där duvor var inblandade. Men det blev ändå 13 omhändertagna duvor varav fyra kunde släppas fria igen. Bland övriga fall värda att nämnas märks en ljus ormvråk som vårdades framgångsrikt och en pärluggla som dog strax efter att vi hämtat den.

Den ljusa ormvråken som kunde släppas fri igen.

Den ljusa ormvråken som kunde släppas fri igen.

Share